Strona główna / Przetargi / Przetargi / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

  • 1
  • 2
Nr zamówienia Przedmiot zamówienia Kategoria Termin skł. ofert lub wniosków Data aktualizacji Zobacz
ZP/013/2017 Drążenie pochylni 04, pokł. 510 Aw na poziomie 665m w KHW S.A. KWK Mysłowice-Wesoła
W związku z umową sprzedaży przedsiębiorstwa KHW S.A. zawartą w dniu 01.04.2017r. Zamawiający informuje, że pełnomocnikiem niniejszego postępowania jest Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.
Usługi 2017-05-10 2017-07-19 Zobacz
ZP/014/2017 „Drążenie pochylni odmetanowania 512 w pokł. 416 Az, poz. 665m w KHW S.A. KWK „Mysłowice – Wesoła”
UWAGA! Zmiana miejsca, składania, otwarcia ofert oraz wniesienia wadium -NOWY TERMIN 29.05.2017r. W związku z zawartą w dniu 01.04.2017r. umową sprzedaży przedsiębiorstwa KHW S.A., Zamawiający informuje, że pełnomocnikiem niniejszego postępowania jest PGG Sp. z o.o.
Usługi 2017-05-10 2017-07-28 Zobacz
ZP/008/2017 Świadczenie usług dla KWK „Mysłowice-Wesoła” w zakresie gospodarowania odpadami wydobywczymi tj. transportu (transportem kolejowym i samochodowym) i przetwarzania odpadów wydobywczych o kodach 01 01 02 i 01 04 12 ...
W zwiąku z umową sprzedaży przedsiębiorstwa KHW S.A. zawartą w dniu 01.04.2017r. Zamawiający informuje, że pełnopmocnikiem niniejszego postępowania jest Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.
Usługi 2017-05-10 2017-09-20 Zobacz
ZP/M/43/2017 DOSTAWA RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH DO RUROCIĄGÓW GÓRNICZYCH DO KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY OD DNIA ZAWARCIA UMOWY Dostawy materiałów i części zamiennych 2017-05-30 2017-08-08 Zobacz
ZP/010/2017 „Świadczenie usług odmetanowania dla ściany 410 w pokładzie 416A zach. w KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”” Usługi 2017-05-05 2017-06-14 Zobacz
ZP/M/36/2017 DOSTAWA OBUDOWY CHODNIKOWEJ SPECJALNEJ DO KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY OD DNIA ZAWARCIA UMOWY. Dostawy materiałów i części zamiennych 2017-03-30 2017-06-29 Zobacz
ZP/M/11A/2017 DOSTAWA ROZPÓR STALOWYCH DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA DO OBUDOWY CHODNIKOWEJDO KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A. W OKRESIE 6 MIESIĘCY OD DNIA ZAWARCIA UMOWY Dostawy materiałów i części zamiennych 2017-03-27 2017-06-13 Zobacz
ZP/M/30A/2017 DOSTAWA TAŚM PRZENOŚNIKOWYCH GUMOWYCH DO KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY OD DNIA ZAWARCIA UMOWY
Informacja z dnia 04.04.2017r. o sprzedaży Przedsiębiorstwa i pełnomocnictwie dla PGG sp. z o.o. do prowadzenia postępowań i zawarcia umów
Dostawy materiałów i części zamiennych 2017-03-24 2017-06-30 Zobacz
ZP/009/2017 Dzierżawa kombajnu ścianowego z napędem elektrycznym z wymaganym wyposażeniem dla KHW SA KWK Wieczorek
Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Pozostałe dostawy 2017-04-26 2017-06-06 Zobacz
ZP/007/2017 „Usługi transportowe samochodami ciężarowymi skrzyniowymi dla KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” Usługi 2017-04-11 2017-06-26 Zobacz
ZP/005/2017 „Modernizacja kapitalnych wyrobisk górniczych dla KHW S.A. KWK „Murcki -Staszic”” Usługi 2017-03-28 2017-07-19 Zobacz
ZP/M/33/2017 DOSTAWY KRĄŻNIKÓW DO PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH DO KATOWICKIEGO HOLDINGUWĘGLOWEGO S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY OD DNIA ZAWARCIA UMOWY
Informacja z dnia 04.04.2017r. o sprzedaży Przedsiębiorstwa i pełnomocnictwie dla PGG sp. z o.o. do prowadzenia postępowań i zawarcia umów
Dostawy materiałów i części zamiennych 2017-03-06 2017-08-04 Zobacz
ZP/006/2017 Wykonanie robót przygotowawczych dla ściany 172a w pokładzie 510 KHW S.A. KWK „Wieczorek" Usługi 2017-03-23 2017-05-26 Zobacz
ZP/M/32/2017 DOSTAWA ŁAŃCUCHÓW OGNIWOWYCH GÓRNICZYCH DO KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY OD DNIA ZAWARCIA UMOWY Dostawy materiałów i części zamiennych 2017-02-28 2017-05-29 Zobacz
ZP/004/2017 „Wykonanie wyrobisk przygotowawczych dla rozcięcia ściany 108 w pokładzie 401/1 w polu S na poziomie 500 m dla KHW S.A. KWK Murcki-Staszic”. Usługi 2017-03-08 2017-06-21 Zobacz
  • 1
  • 2

W związku ze zmianami organizacyjnymi polegającymi na utworzeniu Centrum Usług Wspólnych KHW SA (CUW) oraz przejęciem przez ten zakład obsługi księgowej KHW SA, zmianie uległa także procedura weryfikacji wniesienia wadium w postępowaniach przetargowych prowadzonych w KHW SA, w tym także: w postaci blokady zobowiązań KHW SA wobec ewentualnych oferentów.

Zagadnienia te są obecnie realizowane przez:

Centrum Usług Wspólnych KHW SA
Zespół Księgowości
Dział Obsługi Zobowiązań

  • pokój nr 118 (I piętro)
  • ul. Karolinki 1
  • 40-467 Katowice