Przetargi

Informujemy,  że pod numerem prowadzonych postępowań zakupowych umieszczono powiadomienie o sprzedaży przedsiębiorstwa KHW S.A. w Katowicach (KHW S.A.)  na rzecz Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w Katowicach (PGG Sp.z  o.o.) oraz udzieleniu pełnomocnictwa PGG Sp. z o.o. do prowadzenia postępowań wszczętych przez KHW S.A. do dnia 1 kwietnia 2017r. (włącznie) i zawarcia umów. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią. 

 

 

Nr zamówienia Przedmiot zamówienia Kategoria Termin skł. ofert lub wniosków Data aktualizacji Zobacz
ZP/014/2017 „Drążenie pochylni odmetanowania 512 w pokł. 416 Az, poz. 665m w KHW S.A. KWK „Mysłowice – Wesoła”
UWAGA! Zmiana miejsca, składania, otwarcia ofert oraz wniesienia wadium -NOWY TERMIN 29.05.2017r. W związku z zawartą w dniu 01.04.2017r. umową sprzedaży przedsiębiorstwa KHW S.A., Zamawiający informuje, że pełnomocnikiem niniejszego postępowania jest PGG Sp. z o.o.
Usługi 2017-05-10 2017-07-28 Zobacz
ZP/008/2017 Świadczenie usług dla KWK „Mysłowice-Wesoła” w zakresie gospodarowania odpadami wydobywczymi tj. transportu (transportem kolejowym i samochodowym) i przetwarzania odpadów wydobywczych o kodach 01 01 02 i 01 04 12 ...
W zwiąku z umową sprzedaży przedsiębiorstwa KHW S.A. zawartą w dniu 01.04.2017r. Zamawiający informuje, że pełnopmocnikiem niniejszego postępowania jest Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.
Usługi 2017-05-10 2017-09-20 Zobacz