Przetargi

Informujemy, że od dnia 03.10.2016r. Zespół Logistyki Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. zostaje przeniesiony na ul. Karolinki 1 w Katowicach, przy KWK „Murcki-Staszic” (budynek Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.).

Adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonów do pracowników Zespołu Logistyki pozostają bez zmian.

Część Zespołu Logistyki KHW S.A. zajmująca się przeprowadzaniem postępowań niemateriałowych (dostawy –poza materiałami, usługi, roboty górnicze i budowlane) pozostaje w siedzibie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. przy ul. Damrota 16-18 w Katowicach. W związku z powyższym miejsce  składania i otwarcia ofert dla tych postepowań nie ulega zmianie.

Składanie i otwarcia ofert w postępowaniach na dostawy materiałów i części zamiennych, przeprowadzanych przez Zespół Logistyki KHW S.A.,  odbywać się będą  na ul. Karolinki 1 w Katowicach z zastrzeżeniem, że otwarcia ofert, które wyznaczone zostały w dniach od 03.10 do 07.10.br odbędą się w siedzibie KHW S.A. przy ul. Damrota 16-18 w Katowicach.

 

Nr zamówienia Przedmiot zamówienia Kategoria Termin skł. ofert lub wniosków Data aktualizacji Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 19/16/O Opracowanie dokumentacji projekt.-kosztor. dot. odwodnienia działki dla naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakła. górnicz. na nieruchomości przy ul. Pukowca 52C w Mysłowicach wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji (pozwolenia) na budowę KWK Mysłowice-Wesoła 2016-10-24 2016-10-11 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 229/TMG/2016 Opracowanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość odtworzeniową (uwzględniającą naturalne zużycie) budynku mieszkalnego na nieruchomości przy ul. Ofiar Września 16 w Mysłowicach. KWK Mysłowice-Wesoła 2016-10-10 2016-09-30 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 228/TMG/2016 Opracowanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość odtworzeniową (uwzględniającą naturalne zużycie) budynku mieszkalnego na nieruchomości przy ul. Zamenhofa 42 w Mysłowicach. KWK Mysłowice-Wesoła 2016-10-10 2016-09-30 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 227/TMG/2016 Opracowanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość odtworzeniową (uwzględniającą naturalne zużycie) budynku mieszkalnego na nieruchomości przy ul. Zamenhofa 32 w Mysłowicach. KWK Mysłowice-Wesoła 2016-10-10 2016-09-30 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 226/TMG/2016 Opracowanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość odtworzeniową (uwzględniającą naturalne zużycie) budynku mieszkalnego na nieruchomości przy ul. Zamenhofa 31 w Mysłowicach. KWK Mysłowice-Wesoła 2016-10-10 2016-09-30 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 225/TMG/2016 Opracowanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość odtworzeniową (uwzględniającą naturalne zużycie) budynku mieszkalnego na nieruchomości przy ul. Zamenhofa 27 w Mysłowicach. KWK Mysłowice-Wesoła 2016-10-10 2016-09-30 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 224/TMG/2016 Opracowanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość odtworzeniową (uwzględniającą naturalne zużycie) budynku mieszkalnego na nieruchomości przy ul. Zamenhofa 26 w Mysłowicach. KWK Mysłowice-Wesoła 2016-10-10 2016-09-30 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 223/TMG/2016 Opracowanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość odtworzeniową (uwzględniającą naturalne zużycie) budynku mieszkalnego na nieruchomości przy ul. Krętej 6 w Mysłowicach. KWK Mysłowice-Wesoła 2016-10-10 2016-09-30 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 222/TMG/2016 Opracowanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość odtworzeniową (uwzględniającą naturalne zużycie) budynku mieszkalnego na nieruchomości przy ul. Storczyków 16 w Mysłowicach. KWK Mysłowice-Wesoła 2016-10-10 2016-09-30 Zobacz
Zapytanie Ofertowe nr 18/16/O Badanie stanu technicznego obudowy szybu "Wschodni I" oraz "Karol" w KHW S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła" w Mysłowicach KWK Mysłowice-Wesoła 2016-10-10 2016-09-29 Zobacz
Zapytanie Ofertowe nr 15/16/O Projekt przywrócenia do pełnej funkcjonalności zbiornika rewersyjnego wraz z wyrobiskami przyległymi na poz. 665m w KHW S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła" w Mysłowicach" KWK Mysłowice-Wesoła 2016-09-12 2016-08-31 Zobacz
Zapytanie Ofertowe nr 17/16/O Ocena odporności statycznej i dynamicznej obiektów infrastruktury technicznej(sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna WN) zlokalizowanych w zasięgu wpływów eksploatacji górniczej projektowanej przez KHW S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła"... KWK Mysłowice-Wesoła 2016-09-09 2016-08-31 Zobacz
Zapytanie Ofertowe nr 16/16/O Ocena odporności statycznej i dynamicznej budynków i budowli kubaturowych zlokalizowanych w zasięgu wpływów eksploatacji górniczej projektowanej przez KHW S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła" ścianą 588 w pokładzie 510 warstwa 3. KWK Mysłowice-Wesoła 2016-09-09 2016-08-31 Zobacz
Zapytanie Ofertowe nr 14/16/O Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z technologią naprawy mocowania łożysk wału hamulca głównego maszyny wyciągowej szybu "Wacław" dla KHW S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła" w Mysłowicach KWK Mysłowice-Wesoła 2016-09-12 2016-08-30 Zobacz