Przetargi

Informujemy,  że pod numerem prowadzonych postępowań zakupowych umieszczono powiadomienie o sprzedaży przedsiębiorstwa KHW S.A. w Katowicach (KHW S.A.)  na rzecz Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w Katowicach (PGG Sp.z  o.o.) oraz udzieleniu pełnomocnictwa PGG Sp. z o.o. do prowadzenia postępowań wszczętych przez KHW S.A. do dnia 1 kwietnia 2017r. (włącznie) i zawarcia umów. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią. 

 

 

Nr zamówienia Przedmiot zamówienia Kategoria Termin skł. ofert lub wniosków Data aktualizacji Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 09/17/O Wykonywanie badań i dokonywanie ocen stanu zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w KHW S.A. KWK „Mysłowice – Wesoła” KWK Mysłowice-Wesoła 2017-03-31 2017-03-21 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 07/17/O Prognoza zagrożenia tąpaniami i możliwość wystąpienia wstrząsów wysokoenergetycznych dla projektowanych na lata 2017-2020 robót górniczych w KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” KWK Mysłowice-Wesoła 2017-03-15 2017-03-10 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 06/17/O „Optymalizacja sieci sejsmometrycznej na lata eksploatacji 2017-2020 w KWK „Mysłowice-Wesoła” w Mysłowicach wraz z wyznaczeniem prędkości kierunkowych i współczynnika tłumienia”. KWK Mysłowice-Wesoła 2017-03-15 2017-03-10 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 08/17/O Prognoza wpływu wstrząsów indukowanych planowaną w latach 2017-2020 eksploatacją górniczą na powierzchnię terenu górniczego dla KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” KWK Mysłowice-Wesoła 2017-03-15 2017-03-10 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 05/17/O Analiza obecnego stanu sieci wentylacyjnej KWK „Mysłowice – Wesoła” w aspekcie racjonalnego obniżania ruchowych parametrów pracy i energochłonności wentylatorów głównych WPK-5,0 nr 1 i nr 2 działających przy szybie „Południowy”... KWK Mysłowice-Wesoła 2017-03-14 2017-03-01 Zobacz