Przetargi

Informacje o nowych postępowaniach wysyłamy za pomocą dedykowanego newslettera. Zachęcamy Państwa do dopisania się do odpowiednich kategorii. To najszybsza i najlepsza droga do otrzymywania informacji o bieżących przetargach.

Nr zamówienia Przedmiot zamówienia Kategoria Termin skł. ofert lub wniosków Data aktualizacji Zobacz
Zapytanie Ofertowe nr 8/15/O Wykonanie pomiarów dla oceny stanu naprężeń i zagrożenia tąpaniami w rejonie oddziaływania resztki R-1 na przedpolu ściany 414 w pokładzie 416, partii A zachód w KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” w aspekcie weryfikacji zakresu utrzymywania stref ... KWK Mysłowice-Wesoła 2015-05-26 2015-05-13 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 99/TMG/2015 Opracowanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość odtworzeniową (uwzględniającą naturalne zużycie) budynku mieszkalnego na nieruchomości przy ul. Harcerzy Śląskich 35 w Mysłowicach. KWK Mysłowice-Wesoła 2015-05-25 2015-05-11 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 98/TMG/2015 Opracowanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość odtworzeniową (uwzględniającą naturalne zużycie) budynku mieszkalnego na nieruchomości przy ul. Harcerzy Śląskich 43B w Mysłowicach KWK Mysłowice-Wesoła 2015-05-25 2015-05-11 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 97/TMG/2015 Opracowanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość odtworzeniową (uwzględniającą naturalne zużycie) budynku mieszkalnego na nieruchomości przy ul. Obrońców Westerplatte 46 w Mysłowicach KWK Mysłowice-Wesoła 2015-05-25 2015-05-11 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 96/TMG/2015 Opracowanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość odtworzeniową (uwzględniającą naturalne zużycie) budynku mieszkalnego na nieruchomości przy ul. Równoległej 15 w Mysłowicach. KWK Mysłowice-Wesoła 2015-05-25 2015-05-11 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 95/TMG/2015 Opracowanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość odtworzeniową (uwzględniającą naturalne zużycie) budynku mieszkalnego na nieruchomości przy ul. Obrońców Westerplatte 43 w Mysłowicach KWK Mysłowice-Wesoła 2015-05-25 2015-05-11 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 94/TMG/2015 Opracowanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość odtworzeniową (uwzględniającą naturalne zużycie) budynku mieszkalnego na nieruchomości przy ul. 3-go Maja 51 w Mysłowicach KWK Mysłowice-Wesoła 2015-05-25 2015-05-11 Zobacz
KWK Mysłowice-Wesoła - Zapytanie ofertowe nr 7/15/O Pomiary geometrii obudowy szybu i elementów jego zbrojenia, prostoliniowości torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych w szybach: "Karol", "Bronisław" i "Południowy" w KHW S.A. ..... KWK Mysłowice-Wesoła 2015-05-19 2015-05-18 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 6/15/O Dobór obudowy dla wyrobisk udostępniających ściany: 583, 585 i 586 wraz ze skrzyżowaniami w pokładzie 510 polu B3 KWK Mysłowice-Wesoła 2015-05-04 2015-04-24 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 5/15/O Wykonanie badań geofizycznych dla oceny stanu naprężeń i zagrożenia tąpaniami w rejonie ściany 01Aw w pokładzie 510 partii A wschód w KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” KWK Mysłowice-Wesoła 2015-05-05 2015-04-24 Zobacz
KWK Mysłowice-Wesoła - ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/15/O Analiza rozpływu powietrza w sieci wentylacyjnej KWK „Mysłowice-Wesoła” dla wykonania przebicia poziomu 865 – przekop przewozowy AD, na podstawie opracowanego modelu numerycznego dla aktualnej struktury wyrobisk kopalni KWK Mysłowice-Wesoła 2015-04-08 2015-03-25 Zobacz