Przetargi

Informujemy, że planowane przejście Zespołu Logistyki KHW S.A. na ul. Karolinki 1 w Katowicach z dniem 23.05.2016r. jest nieaktualne.

W związku z powyższym miejscem składania i otwarcia ofert oraz złożenia wadium w formie gwarancji jest, tak jak dotychczas, siedziba Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. przy ul. Damrota 16-18 w Katowicach.

 

Informacje o nowych postępowaniach wysyłamy za pomocą dedykowanego newslettera. Zachęcamy Państwa do dopisania się do odpowiednich kategorii. To najszybsza i najlepsza droga do otrzymywania informacji o bieżących przetargach.

  • 1
  • 2
Nr zamówienia Przedmiot zamówienia Kategoria Termin skł. ofert lub wniosków Data aktualizacji Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 113/TMG/2016 Opracowanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu w oddziałach leśnych 62g,f (0,689ha) - zarządca – PGL LP Nadleśnictwo Katowice wraz z kosztorysem dotyczącym kosztów wycinki tego drzewostanu KWK Mysłowice-Wesoła 2016-06-24 2016-05-27 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 112/TMG/2016 Opracowanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość odtworzeniową (uwzględniającą naturalne zużycie) budynku mieszkalnego na nieruchomości przy ul. Storczyków 19 w Mysłowicach KWK Mysłowice-Wesoła 2016-06-24 2016-05-27 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 111/TMG/2016 Opracowanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość odtworzeniową (uwzględniającą naturalne zużycie) budynku mieszkalnego na nieruchomości przy ul. Zamenhofa 44 w Mysłowicach KWK Mysłowice-Wesoła 2016-06-24 2016-05-27 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 110/TMG/2016 Opracowanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość odtworzeniową (uwzględniającą naturalne zużycie) budynku mieszkalnego na nieruchomości przy ul. Zamenhofa 40 w Mysłowicach KWK Mysłowice-Wesoła 2016-06-24 2016-05-27 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 109/TMG/2016 Opracowanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość odtworzeniową (uwzględniającą naturalne zużycie) budynku mieszkalnego na nieruchomości przy ul. Zamenhofa 38 w Mysłowicach KWK Mysłowice-Wesoła 2016-06-24 2016-05-27 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 108/TMG/2016 Opracowanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość odtworzeniową (uwzględniającą naturalne zużycie) budynku mieszkalnego na nieruchomości przy ul. Zamenhofa 37 w Mysłowicach KWK Mysłowice-Wesoła 2016-06-24 2016-05-27 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 107/TMG/2016 Opracowanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość odtworzeniową (uwzględniającą naturalne zużycie) budynku mieszkalnego na nieruchomości przy ul. Zamenhofa 36 w Mysłowicach KWK Mysłowice-Wesoła 2016-06-24 2016-05-27 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 106/TMG/2016 Opracowanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość odtworzeniową (uwzględniającą naturalne zużycie) budynku mieszkalnego na nieruchomości przy ul. Zamenhofa 35 w Mysłowicach. KWK Mysłowice-Wesoła 2016-06-24 2016-05-27 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 105/TMG/2016 Opracowanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość odtworzeniową (uwzględniającą naturalne zużycie) budynku mieszkalnego na nieruchomości przy ul. Zamenhofa 24 w Mysłowicach. KWK Mysłowice-Wesoła 2016-06-24 2016-05-27 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 104/TMG/2016 Opracowanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość odtworzeniową (uwzględniającą naturalne zużycie) budynku mieszkalnego na nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 46C w Mysłowicach. KWK Mysłowice-Wesoła 2016-06-24 2016-05-27 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 7/16/O Opracowania nomogramu dla określenia warunków stosowania metody sejsmoakustycznej wraz z wyznaczeniem efektywnego tłumienia sygnałów sejsmoakustycznych na wybiegu ściany 577 w pokładzie 510 w polu B1 w KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” w Mysłowicach KWK Mysłowice-Wesoła 2016-05-25 2016-05-12 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 9/16/O Wykonanie badań geofizycznych dla oceny stanu naprężeń, zagrożenia tąpaniami i stopnia odprężenia pokładu 510 w polu B1 w rejonie ściany 577 w KHW S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła" w Mysłowicach KWK Mysłowice-Wesoła 2016-05-25 2016-05-12 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 8/16/O Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego oraz przystosowania na projektowane wpływy eksploatacji górniczej linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Karlik-Szyb Wacław... KWK Mysłowice-Wesoła 2016-05-25 2016-05-11 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 6/16/O Opracowania koncepcji modernizacji załadunku węgla handlowego, obejmującą budowę węzła odwadniania Groszku II w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” KWK Mysłowice-Wesoła 2016-05-20 2016-04-26 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 5/16/O Wykonania pomiarów dla oceny stanu naprężeń i zagrożenia tąpaniami w strefie oddziaływania resztek w rejonie ściany 415 w pokładzie 416 partii A zachód w KHW S.A. KWK Mysłowice – Wesoła” KWK Mysłowice-Wesoła 2016-05-06 2016-04-25 Zobacz
  • 1
  • 2