Przetargi

Informujemy, że od dnia 03.10.2016r. Zespół Logistyki Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. zostaje przeniesiony na ul. Karolinki 1 w Katowicach, przy KWK „Murcki-Staszic” (budynek Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.).

Adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonów do pracowników Zespołu Logistyki pozostają bez zmian.

Część Zespołu Logistyki KHW S.A. zajmująca się przeprowadzaniem postępowań niemateriałowych (dostawy –poza materiałami, usługi, roboty górnicze i budowlane) pozostaje w siedzibie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. przy ul. Damrota 16-18 w Katowicach. W związku z powyższym miejsce składania i otwarcia ofert dla tych postepowań nie ulega zmianie.

Składanie i otwarcia ofert w postępowaniach na dostawy materiałów i części zamiennych, przeprowadzanych przez Zespół Logistyki KHW S.A., odbywać się będą na ul. Karolinki 1 w Katowicach.

 

Nr zamówienia Przedmiot zamówienia Kategoria Termin skł. ofert lub wniosków Data aktualizacji Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 09/17/O Wykonywanie badań i dokonywanie ocen stanu zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w KHW S.A. KWK „Mysłowice – Wesoła” KWK Mysłowice-Wesoła 2017-03-31 2017-03-21 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 07/17/O Prognoza zagrożenia tąpaniami i możliwość wystąpienia wstrząsów wysokoenergetycznych dla projektowanych na lata 2017-2020 robót górniczych w KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” KWK Mysłowice-Wesoła 2017-03-15 2017-03-10 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 06/17/O „Optymalizacja sieci sejsmometrycznej na lata eksploatacji 2017-2020 w KWK „Mysłowice-Wesoła” w Mysłowicach wraz z wyznaczeniem prędkości kierunkowych i współczynnika tłumienia”. KWK Mysłowice-Wesoła 2017-03-15 2017-03-10 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 08/17/O Prognoza wpływu wstrząsów indukowanych planowaną w latach 2017-2020 eksploatacją górniczą na powierzchnię terenu górniczego dla KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” KWK Mysłowice-Wesoła 2017-03-15 2017-03-10 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 05/17/O Analiza obecnego stanu sieci wentylacyjnej KWK „Mysłowice – Wesoła” w aspekcie racjonalnego obniżania ruchowych parametrów pracy i energochłonności wentylatorów głównych WPK-5,0 nr 1 i nr 2 działających przy szybie „Południowy”... KWK Mysłowice-Wesoła 2017-03-14 2017-03-01 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 02/17/O Wykonanie badań geofizycznych dla oceny stanu naprężeń, zagrożenia tąpaniami i stopnia skuteczności odprężenia w rejonie projektowanej ściany 588 w pokładzie 510, w polu B3 w KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” KWK Mysłowice-Wesoła 2017-02-28 2017-02-17 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 04/17/O Wykonanie pomiarów dla oceny stanu naprężeń i zagrożenia tąpaniami w rejonie ściany 410 w pokładzie 416, partii A zachód w KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”. KWK Mysłowice-Wesoła 2017-02-28 2017-02-15 Zobacz
Zapytanie ofertowe nr 03/17/O Wykonanie pracy naukowo - badawczej określającej możliwości stosowania, upodatnienia i warunki współpracy sekcji obudów zmechanizowanych dla ściany 588 oraz 410, poz. 665m w KHW S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła". KWK Mysłowice-Wesoła 2017-02-27 2017-02-14 Zobacz