Węgiel

Nasz węgiel

Z dniem 1 kwietnia 2017 kopalnie Murcki-Staszic, Mysłowice-Wesoła, Wieczorek i Wujek oraz Śląskie Centrum Usług Wspólnych (spółka zależna KHW SA) zostały przejęte przez Polską Grupę Górniczą sp. z o.o.

Węgiel produkowany w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego, pod względem jakościowym, należy do najlepszych węgli energetycznych dostępnych na rynku. Wszystkie sortymenty węglowe produkowane w Kopalniach KHW SA i Zakładzie Przeróbczym Katowickiego Węgla Sp. z o.o. spełniają wymagania obowiązujących norm w zakresie emisji substancji lotnych do atmosfery.

Stan ten jest następstwem dobrej i stabilnej jakości węgla w złożu oraz konsekwencją prowadzonej przez nas od wielu lat polityki doskonalenia produktu. Stosowane technologie wydobycia i przeróbki węgla, tudzież wiedza, kompetencje i zaangażowanie pracowników KHW SA umożliwiły zoptymalizowanie procesów produkcji i w efekcie oferowanie na rynku szerokiego spektrum sortymentów, adekwatnych do potrzeb klientów.

Obecnie w ofercie Kopalń KHW SA znajdują się:

  • Sortymenty grube
  • Sortymenty średnia
  • Sortymenty miałowe

Oferowane w KHW SA sortymenty węgla są zgodne z poniższym katalogiem klas ziarnowych:

Sortymenty grube Kostka Ko 200 - 63 mm
Orzech I O I 80 - 40 mm
Orzech II O II 50 - 25 mm
Orzech O 80 - 25 mm
Sortymenty średnie Groszek I Gk I 31,5 - 16 mm
Groszek II Gk II 20 - 8 mm
25 - 8 mm*
*(produkt KWK Mysłowice-Wesoła)
Groszek Gk 31,5 - 8 mm
Sortymenty miałowe Miał I M I 31,5 - 0 mm
Miał II M II    20 - 0 mm

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich grup klientów, począwszy od indywidualnych nabywców z sektora gospodarstw domowych, poprzez ciepłownie komunalne, aż do odbiorców z sektora elektroenergetyki systemowej i przemysłu.

 

To, co wyróżnia naszą ofertę to wysoka jakość sortymentów handlowych i niska zawartość zanieczyszczeń, a w szczególności niska zawartość siarki.

Fundamentem naszej wieloletniej obecności na rynku jest stała dbałość o Klientów i dostarczanie wszystkim zainteresowanym produktu całkowitego, zgodnego z ich oczekiwaniami. Efektem dostosowywania oferty do potrzeb nabywców jest między innymi udostępnienie Klientom sieci dystrybucyjnej - Autoryzowanych Sprzedawców KHW SA oraz umożliwienie dokonania zakupu
i odbioru węgla bezpośrednio w Kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego SA (zarówno transportem samochodowym jak i kolejowym).