Strona główna / Oferta handlowa / Opinie Klientów

Opinie Klientów

Cel i zasady korzystania z udostępnionego adresu email

adres:  służy do pozyskiwania, gromadzenia i analizowania informacji od nabywców na temat realizacji procesu sprzedaży węgla w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego SA

Celem wdrożenia ww. rozwiązania komunikacyjnego jest zamiar pozyskania danych pierwotnych możliwych
do wykorzystania w procesie doskonalenia jakości funkcjonowania KHW SA na rynku węgla kamiennego.
* jest jednokierunkowym kanałem komunikacyjnym od klienta do KHW SA
* jest narzędziem analityczno-diagnostycznym
* nie pełni roli „Książki Skarg i Zażaleń”
* nie jest też „forum wymiany myśli”

Jeżeli zechcecie Państwo podzielić się z nami opinią o procesie zakupu realizowanym w naszym przedsiębiorstwie to prosimy o przesłanie wiadomości na poniższy adres: