Strona główna / Oferta handlowa / Kwalifikowane Paliwa Węglowe

Kwalifikowane Paliwa Węglowe

Kwalifikowane Paliwa Węglowe do niskoemisyjnych kotłów retortowych

Kwalifikowane Paliwa Węglowe to wysokokaloryczne, niskozasiarczone paliwa o powtarzalnych parametrach jakościowych produkowane na bazie węgli z wybranych kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego SA należą do nich:

  • EKORET ®:  paliwo węglowe o uziarnieniu 8 - 25 mm, przeznaczone wyłącznie do spalania w nowoczesnych,niskoemisyjnych kotłach z paleniskami retortowymi.
  • EKO-FINS®:  paliwo węglowe o granulacji 0 ÷ 30(35) mm przeznaczone do niskoemisyjnych kotłów z paleniskami retortowymi lub rusztowymi z ciągłym podawaniem paliwa.
  • E -GROSZEK®: wysokojakościowe paliwo węglowe o uziarnieniu 8 - 25 mm przeznaczone do niskoemisyjnych kotłów z paleniskami retortowymi lub rusztowymi.
  • EKOSORT®paliwo węglowe o granulacji 8 ÷ 25 mm zalecane do niskoemisyjnych kotłów z paleniskami retortowymi lub rusztowymi z ciągłym podawaniem paliwa.

Produkcja lub sprzedaż innego rodzaju węgla pod nazwą EKORET®; EKO-FINS®, E-Groszek®, Ekosort® stanowi naruszenie zapisów Ustawy „O prawie własności przemysłowej” z 30.06.2003 r. (tekst jednolity: Dziennik Ustaw RP nr. 119/2003 poz.1117 z późniejszymi zmianami).

EKORET®; EKO- FINS®, E-Groszek®, EKOSORT®  powinny być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i nie powinny być mieszane z innymi gatunkami węgla oraz z węglem o innej granulacji. Nieprzestrzeganie tej zasady grozi awarią lub obniżeniem sprawności eksploatowanego kotła.

Producent, składanie zamówień:

Katowicki Węgiel Spółka z o.o.

 • ul.ks.Franciszka Ścigały 14, 40-205 Katowice www.wegiel.katowice.pl
 • Tel: + 48 32 35 13 409, + 48 32 35 13 418
 • e-mail: ,

Odbiór węgla:

Zakład Przeróbczy "Juliusz"

 • ul. Minerów 2, 41-216 Sosnowiec
 • Tel: + 48 32 29 10 120

Informacje dotyczące produktów i ich jakości:

 • Informacje na temat jakości produkowanych kwalifikowanych paliw węglowych można uzyskać pod nr telefonu + 48 32 35 13 447

Sieć Autoryzowanych Sprzedawców

EKORET®, EKO-FINS® i E- Groszek® sprzedawane są punktach sprzedaży Katowickiego Węgla Sp. z o.o. w Sosnowcu,Cigacicach 
i Łabiszynie oraz  w sieci ponad czterystu składów węgla należących do ponad 200 Autoryzowanych Sprzedawców Węgla Katowickiego Holdingu Węglowego SA. (mapa składów ASW KHW SA)

Informacje dotyczące zakupu poprzez sieć Autoryzowanych Sprzedawców:

 • tel.: 601 704 704 lub 32 203 97 47