Zarząd

Zarząd KHW SA IX Kadencji:

Wojciech Frank oddelegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie Spółką