Profil


 

 

 

 

 

KHW SA

Z dniem 1 kwietnia 2017 kopalnie Murcki-Staszic, Mysłowice-Wesoła, Wieczorek i Wujek oraz Śląskie Centrum Usług Wspólnych (spółka zależna KHW SA) zostały przejęte przez Polską Grupę Górniczą sp. z o.o.

 

Katowicki Holding Węglowy grupuje cztery nowoczesne kopalnie węgla kamiennego: KWK Mysłowice-Wesoła, KWK Murcki-Staszic, KWK Wieczorek i KWK Wujek.                                               

Kopalnię zależną "Kazimierz Juliusz" przejęła 6 listopada 2014, kupując udziały w niej, Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA. W dniu 1 lipca 2015 KHW SA przekazała do SRK SA część ruchu Boże Dary kopalni Murcki-Staszic. 

KHW SA jest jedną z trzech największych spółek węglowych w Polsce.

 

Katowicki Holding Węglowy specjalizuje się w wysokiej jakości węglu energetycznym. Posiadane zasoby operatywne gwarantują stabilność dostaw przez co najmniej 40 – 50 lat.

KHW SA jest jednym z największych krajowych i europejskich producentów węgli energetycznych. Produkcja wysokojakościowych sortymentów handlowych wynosi kilkanaście milionów ton na rok co stanowi około 18% całkowitej produkcji węgla kamiennego i około 21% produkcji węgla energetycznego. Przy posiadanych zasobach gwarantuje to stałość wieloletnich dostaw tego surowca.

Naszą dewizą jest dostosowanie parametrów jakościowych węgli do wymagań odbiorców w czym pomagają nam wdrożone systemy zarządzania jakością i środowiskiem ISO 9001 i ISO 14001, oraz zarządzania bezpieczeństwem pracy PN-N-18001. Stąd w naszej ofercie są między innymi węgle o niskiej zawartości siarki spełniające wymagania zaostrzonych norm emisji, przeznaczone głównie dla ciepłownictwa i energetyki zawodowej, węgle o niskiej zawartości chloru stosowane między innymi w przemyśle cementowym, czy też EKORET® i EKO-FINS® - kwalifikowane paliwa węglowe przeznaczone dla nowoczesnych, niskoemisyjnych kotłów grzewczych stosowanych zarówno w gospodarstwach domowych jak i w małych i średnich ciepłowniach. Nadrzędną zasadą współpracy z energetyką zawodową i ciepłownictwem jest gwarancja dostaw węgla na podstawie wieloletnich i bezpośrednich umów między producentem a odbiorcą.

Autoryzowani Sprzedawcy

Sieć Autoryzowanych Sprzedawców umożliwia nam sprawną dystrybucję węgla na terenie całego kraju. Oferując dobrej jakości węgiel myślimy również o tym, aby można go było spalać w sposób nie zagrażający środowisku. Dlatego też szeroko promujemy nowoczesne technologie wytwarzania ciepła oparte na węglu oferując kompleksowe rozwiązania, gwarantujące najniższe koszty wytwarzania ciepła i redukcję tak zwanej „niskiej emisji”.

Efekty naszych działań w tym zakresie zostały w ostatnich latach wyróżnione licznymi nagrodami Polskiej Izby Ekologii a produkowany przez nas EKORET® został uznany Produktem Godnym Polecenia w ostatniej edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”.

Cele KHW SA

Celem działalności Katowickiego Holdingu Węglowego jest produkcja i sprzedaż wysokogatunkowego węgla energetycznego. Dodatkowo obszarem działania jest produkcja towarów i świadczenie usług o niegórniczym charakterze w jednostkach powstałych na bazie restrukturyzowanego majątku Holdingu.

Celem strategicznym jest zagwarantowanie efektywnego funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa. Katowicki Holding Węglowy SA w Katowicach jest pierwszą i jedyną tego typu organizacją działającą w polskim przemyśle węgla kamiennego. Powstał w 29 czerwca 1993 roku w wyniku połączenia 11 kopalń, będących jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa.

Eksploatacja węgla prowadzona na głębokości 350 do 1050 m jest całkowicie zmechanizowana a stosowane technologie i urządzenia należą do najnowocześniejszych. Wydobyty urobek poddawany jest wzbogacaniu w zakładach przeróbczych istniejących przy każdej z kopalń co pozwala na uzyskanie produktów handlowych o niskiej zawartości siarki i popiołu, spełniających wymaganych aktualnych norm emisji substancji toksycznych do powietrza. Holding jest jednym z największych dostawców węgla kamiennego do krajowej energetyki zawodowej oraz na rynki unijne.

Katowicki Holding Węglowy SA - dane podstawowe

KHW SA
KHW SA 2006 2010 2014
Obszar górniczy /mining area 191,20 km2 175,34 km2 175,34 km2
Zasoby operatywne ogółem mln t / workable
resources in total milions tons
630,49 540,33 497,25
Wydobycie dzienne ton / daily output tons 65 000 48 876 42 792
Ilość kopalń / number of mines 6 5 4
Zatrudnienie / employement 20 092 19 242 16 770
Ilość eksploatowanych ścian / number of
longwalls under mining
26,5 20,4 16,6
Produkcja tys ton/rok / production thousand tons/year 16 270 12 317 10 656
Wydajność kg / prac / dziennie / Output kg / miner & day 3 857 2 924 3 122

2014 (stan na 31.12.2014)

KWK Murcki-Staszic
Rok założenia 1657 / 1964
Zasoby operatywne ogółem tys. t /
workable resources in total thousand tons
274 472 tys. ton / thousand tones
Zatrudnienie / employement 5 880
Wydobycie dzienne ton /dobę daily
output tons/day
15 624
Wydobycie roczne: tys. ton /rok /
yearly output: thousand tons/year
3 891
Grupy eksploatowanych pokładów /
groups of seams under mining
300 / 400 / 500

 

KWK Mysłowice-Wesoła
Rok założenia 1837 / 2006
Zasoby operatywne ogółem w tys. ton
/ workable resources in total in thousand tons
156 768
Zatrudnienie / employement 4 679
Wydobycie dzienne ton/dobę daily
output tons/day
10 498
Wydobycie roczne tys. ton / rok yearly
output: thousand tons/year
2 614
Grupy eksploatowanych pokładów /
groups of seams under mining
300 / 400 / 500

 

KWK Wieczorek
Rok założenia 1835
Zasoby operatywne ogółem tys. t / workable resources in total thousand tons 10 469
Zatrudnienie / employement 2 103
Wydobycie dzienne ton /dobę daily output tons/day 6 530
Wydobycie roczne tys. ton / rok yearly output: thousand tons/year 1 626
Grupy eksploatowanych pokładów / groups of seams under mining 500 / 600

 

KWK Wujek
Rok założenia 1899
Zasoby operatywne ogółem tys. t/ workable resources in total thousand tons 55 274
Zatrudnienie / employement 3 465
Wydobycie dzienne ton /dobę daily output tons/day 10 140
Wydobycie roczne tys. ton / rok yearly output: thousand tons/year 2 525
Grupy eksploatowanych pokładów / groups of seams under mining 400 / 500