Strona główna / Firma / Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

MISJA

Misją Katowickiego Holdingu Węglowego SA jest systematyczny wzrost wartości Spółki dzięki ciągłemu rozwojowi w obszarze wydobycia, wzbogacania i sprzedaży węgla oraz gospodarczego wykorzystania surowców towarzyszących, realizowany w sposób uwzględniający zarówno wpływ na środowisko, odpowiedzialne gospodarowanie zasobami, jak i oczekiwania inwestorów, zadowolenie klientów, a także bezpieczeństwo oraz satysfakcję pracowników, zapewniając im możliwość stałego rozwoju i wykorzystania swojego potencjału.

WIZJA

Katowicki Holding Węglowy SA dąży do tego, by zostać wiodącym w Europie producentem węgla energetycznego pod względem:

 • jakości oferowanych produktów,
 • jakości kontaktów z otoczeniem oraz zadowolenia klientów,
 • bezpieczeństwa i satysfakcji zatrudnionych pracowników,
 • społecznej odpowiedzialności za posiadane zasoby,
 • sprawności organizacyjnej,
 • zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz ciągłości działania.

Cele te pragniemy osiągnąć poprzez:

 • dostarczanie produktów, spełniających potrzeby, wymagania i oczekiwania naszych obecnych i przyszłych klientów,
 • budowanie partnerskich, trwałych i pozytywnych relacji, opartych na zaufaniu i odpowiedzialności, ze wszystkimi stronami zainteresowanymi,
 • dobór dostawców, zapewniający, że oferowane przez nas produkty są zawsze wymaganej jakości, a ich produkcja jest bezpieczna dla pracowników i środowiska naturalnego,
 • prowadzenie działalności produkcyjnej w sposób zapobiegający wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz minimalizujący negatywny wpływ na środowisko naturalne,
 • prowadzenie działalności biznesowej zgodnie z prawem i innymi wymaganiami, dotyczącymi w szczególności bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zidentyfikowanych w KHW SA aspektów środowiskowych,
 • ustawiczną edukację, podnoszenie kwalifikacji oraz motywowanie i angażowanie wszystkich pracowników do działań na rzecz poprawy jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa informacji oraz ochrony środowiska naturalnego,
 • zdefiniowanie niezbędnych odpowiedzialności i zasad komunikacji,
 • fizyczne oraz organizacyjne zabezpieczenie wykorzystywanych aktywów i systemów informatycznych,
 • określenie zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych,
 • klasyfikację informacji oraz systematyczne zarządzanie ryzykiem,
 • ciągłe doskonalenie skuteczności i efektywności Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego SA zapewnia, że niniejsza Polityka ZSZ: 

 • jest odpowiednia do celu istnienia Firmy, charakteru działań i związanych z nimi zagrożeń oraz skali wpływów na środowisko,
 • tworzy ramy do ustanawiania i przeglądu celów oraz zadań dotyczących jakości, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środowiska.

Zarząd KHW SA deklaruje zapewnienie odpowiednich zasobów i środków, niezbędnych do realizacji celów i zadań, ujętych w niniejszej Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Katowice, 15 czerwca 2016 r.
Katowicki Holding Węglowy SA
Prezes Zarządu
Tomasz Cudny