Pogotowie energetyczne

WARUNKI WYKONANIA USŁUGI POGOTOWIA ENERGETYCZNEGO DLA ODBIORCÓW PRZYŁĄCZONYCH DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI PRZEMYSŁOWEJ KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO SA

1. Zasady techniczno – organizacyjne działania pogotowia energetycznego.

1.1. Pogotowie energetyczne świadczy usługi całodobowo.
1.2. Dane teleadresowe pod, które należy zgłaszać awarie:

a) nr telefonu +48 (32) 208 59 01,
b) fax. +48 (32) 208 59 10,
c) adres e-mail:

1.3. Pogotowie energetyczne usuwa awarie, jeśli uszkodzeniu ulegnie sieć lub urządzenia elektroenergetyczne, będące własnością i w eksploatacji Zamawiającego, w tym w stacjach transformatorowych oraz napowietrznych i kablowych liniach energetycznych, doprowadzających energię do budynku lub posesji.

1.4. Granicą sieci obsługiwanej przez OSD KHW SA jest miejsce dostawy energii elektrycznej (określone w Umowie kompleksowej lub umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zwartej z Odbiorcą). Najczęściej jest to złącze kablowe zlokalizowane w budynku lub na granicy posesji, albo przyłącze napowietrzne zlokalizowane na budynku.

1.5. Pogotowie energetyczne może usuwać awarie odpłatnie - jeśli uszkodzenie wystąpiło w instalacji będącej własnością Odbiorcy, należącej do właściciela urządzeń, mieszkania, posesji lub budynku, ale poza umową z OSD KHW SA .

1.6. Za wykonane przez Pogotowie energetyczne usługi określone w Taryfie energii elektrycznej KHW SA w pkt. 6. „Opłaty za usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy”, na bazie podpisanego przez Odbiorcę protokołu odbioru, OSD KHW SA wystawi Odbiorcy zgodnie z cennikiem z Taryfy fakturę VAT.