Strona główna / Firma / Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna

Katowicki Holding Węglowy SA, utworzony w 1993 r. w wyniku połączenia jedenastu kopalń, jest bardzo wyraźnie wpisany w historię Śląska. Najstarsza kopalnia węgla kamiennego wchodząca w skład KHW SA, to KWK „Murcki” powstała już w 1657r. Jest to jednocześnie najstarsza kopalnia w Polsce. Do dzisiaj KHW SA jest jednym z największych pracodawców w rejonie Katowic. To zobowiązuje. KHW SA czuje się współodpowiedzialny za społeczeństwo, w którym funkcjonuje, i podejmuje różnorakie działania zmierzające do budowania nowej historii Śląska, pamiętając jednocześnie o tworzeniu właściwych relacji wśród społeczności lokalnej.

Z dniem 1 kwietnia 2017 kopalnie Murcki-Staszic, Mysłowice-Wesoła, Wieczorek i Wujek oraz Śląskie Centrum Usług Wspólnych (spółka zależna KHW SA) zostały przejęte przez Polską Grupę Górniczą sp. z o.o.

Katowicki Holding Węglowy SA w tym względzie ma na celu:

  • promowanie wartości kulturowych, będących przejawem troski o dobro wspólne,
  • doskonalenie jakości życia mieszkańców okręgu katowickiego poprzez efektywne wykorzystywanie surowców naturalnych,
  • podnoszenie w społeczeństwie świadomości i wiedzy o naturalnych źródłach energetycznych,
  • minimalizowanie niekorzystnego oddziaływania na środowisko, a tym samym stwarzanie lepszych warunków życia,
  • angażowanie się w działalność charytatywną na rzecz biednych, co stanowi szczególnie ważny przejaw społecznej odpowiedzialności,
  • wspieranie organizacji pożytku publicznego,
  • zachęcanie pracowników do uczestnictwa w programach mogących zarówno podnieść standard życia społeczności lokalnej, jak również przyczyniających do podjęcia odpowiedzialności za jakość życia (np. informowanie o możliwości przekazania 1 % podatku na cele charytatywne),
  • realizowanie polityki zrównoważonego rozwoju – łączenie działań na rzecz sukcesu gospodarczego z dbałością o środowisko naturalne i społeczne. Rzecznik ds. Etyki może wskazywać przedsięwzięcia służące podejmowaniu odpowiedzialności społecznej.