Strona główna / Firma / Kopalnie / KWK Murcki - Staszic

KWK Murcki - Staszic

Kopalnia Węgla Kamiennego „Murcki – Staszic” istnieje od 1 stycznia 2010 roku.

 Do tego czasu w strukturach Katowickiego Holdingu Węglowego SA funkcjonowały dwie samodzielne kopalnie KWK „Staszic” i KWK „Murcki”. Historia powstania obydwu kopalń jest zgoła odmienna. Kopalnia „Murcki” jest jedną z najstarszych polskich kopalń, o ile nie najstarszą.

Pierwsze wzmianki o wydobywaniu węgla kamiennego na tzw. „Wzgórzu Murckowskim” sięgają roku 1657. Węgiel wydobywano wtedy metodą odkrywkową. Powstanie zakładu górniczego i rozpoczęcie wydobycia sposobem podziemnym datuje się na rok 1769. Pierwsza nazwa kopalni to „Błogosławieństwo Emanuela” („Emanuelssegen”). W okresie międzywojennym na murckowskich terenach wydobywczych istniały dwie kopalnie: „Książe –Maria” w Murckach i „Boże Dary” w Kostuchnie. W roku 1976 obie kopalnie połączono w jeden zakład górniczy „Murcki”.

Kopalnia „Staszic” powstała w roku 1964 i jest z kolei jedną z najmłodszych w polskim górnictwie. W roku 1993 obydwie kopalnie weszły w skład Katowickiego Holdingu Węglowego SA a obecnie stanowią jeden zakład górniczy pod nazwą KHW SA KWK „Murcki-Staszic”. Dzienne wydobycie kopalni to średnio 23 000 ton. Zasoby węgla nowej kopalni szacowane są na około 50 lat wydobycia.

Z dniem 1 kwietnia 2017 kopalnie Murcki-Staszic, Mysłowice-Wesoła, Wieczorek i Wujek oraz Śląskie Centrum Usług Wspólnych (spółka zależna KHW SA) zostały przejęte przez Polską Grupę Górniczą sp. z o.o.