Strona główna / Firma / Grupa kapitałowa / (KWK Kazimierz – Juliusz sp. z o.o.) przekazana do SRK 6 listopada 2014

(KWK Kazimierz – Juliusz sp. z o.o.) przekazana do SRK 6 listopada 2014

6 listopada 2014 udziały w spółce "Kazimierz-Juliusz" sp. z o.o. zostały sprzedane przez KHW SA Spółce Restrukturyzacji Kopalń SA 

informacja: proszę kliknąć

Ogólna charakterystyka obszaru górniczego Kopalni i złoża

Obszar górniczy kopalni zajmuje powierzchnię 23,08 km2 (wielkość terenu górniczego 24,06 km2) i znajduje się w północno-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Obszar górniczy KWK Kazimierz-Juliusz graniczy z obszarami górniczymi zlikwidowanych kopalni Porąbka-Klimontów, Niwka-Modrzejów i Jan Kanty, natomiast na wschód od obszaru znajduje się pole rezerwowe. Zagospodarowanie terenu górniczego jest zróżnicowane. Zabudowa mieszkaniowa zajmuje 26% powierzchni, tereny leśne 22% powierzchni. W granicach obszaru górniczego złoże tworzy dużą synklinę zwaną niecką kazimierzowską, gdzie w części wschodniej prowadzona jest eksploatacja pokładu 510 o grubości do 21 m. Złoże Kopalni poprzecinane jest pięcioma dużymi uskokami o zrzutach 150-300 m, o przebiegu południkowym, tworząc parcele o szerokości od 200 m do 1500 m licząc po linii równoleżnikowej. Niezależnie od tych głównych uskoków występują bardzo liczne uskoki o przebiegu równoleżnikowym o zrzutach 12-35 m utrudniające tworzenie parcel ścianowych o parametrach pozwalających na osiąganie wysokiego wydobycia.

Występujące zagrożenia naturalne w Kopalni charakteryzuje pokład 510, który zaliczony jest do :

  • I kategorii zagrożenia metanowego,
  • klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,
  • I-III stopnia zagrożenia tąpaniami,
  • I-III stopnia zagrożenia wodnego,
  • IV i V grupy samozapalności.

Model kopalni

Do niedawna kopalnia KAZIMIERZ - JULIUSZ była kopalnią zespoloną składającą się z dwóch ruchów, w których znajdowały się niezależne kompleksy wydobywczo-przeróbcze z całą infrastrukturą techniczną i usługową dla prowadzenia działalności produkcyjnej.

W wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji techniczno-organizacyjnej i likwidacji części zakładu górniczego (Ruchu II Juliusz) utworzono Kopalnie jednoruchową.

Aktualnie Kopalnia KAZIMIERZ - JULIUSZ jest kopalnią jednoruchową, z jednym kompleksem wydobywczo-przeróbczym w Rejonie KAZIMIERZ. Model kopalni tworzą szyby centralne: K-II - wydobywczy, K-I - zjazdowo-materiałowy i K-V - wentylacyjno-materiałowy oraz dwa szyby peryferyjne w Rejonie JULIUSZ, tj. Maczki - wentylacyjno-materiałowo-podsadzkowy i Karol - materiałowo-zjazdowy. Ponadto model kopalni tworzy 1 poziom wydobywczy IV (-306 m) z transportem urobku do zbiornika skarpowego przy szybie K-ll na poziomie IV oraz poziomy wentylacyjne: poziom -123 i poziom +50 przy szybie Maczki. Z uwagi na prowadzenie eksploatacji grubego pokładu struktura udostępnienia jest w przeważającej części kamienna.

Działalność eksploatacyjna kopalni oraz zamierzenia na przyszłość

Wielkość wydobycia Kopalni w 2009 r. była na poziomie 608 tys. ton, tj. ok. 2413 t/d. Front wydobywczy opiera się na eksploatacji pokładu 510 ścianami kompleksowo zmechanizowanymi, zawałowymi, wybieranymi systemem warstw równoległych do uławicenia oraz na eksploatacji grubego i nachylonego pokładu 510 tzw. systemem podbierkowym z chodnika eksploatacyjnego również z zawałem stropu.

Perspektywicznie w latach następnych do 2012 roku eksploatacja prowadzona będzie w podobny sposób kolejnymi ścianami zmechanizowanymi zawałowymi i podbierkami w szeregowym ciągu. Natomiast od 2013 roku eksploatacja prowadzona będzie tylko systemem podbierkowym z chodnika eksploatacyjnego kolejnymi podbierkami (pole E, B2, C, H, F iG).