Kierownictwo

SYMBOL DZIAŁU

NAZWA DZIAŁU

IMIĘ I
NAZWISKO

TELEFON

D Dyrektor - Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego Michał Paprotny 32/208 5600tel/fax 32/2517 570
DDO Dział Organizacji Zarządzania Andrzej Rączkowski 32/ 208 5653
DT Naczelny Inżynier, Zastępca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Mariusz Domin  32/ 208 5510
TG Główny Inżynier Górniczy, Kierownik Działu Górniczego, Zastępca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,Ruch Wujek JAdam Nowakowski 32/ 208 5515
TG-S Główny Inżynier Górniczy, Kierownik Działu Górniczego, Zastępca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,Ruch Śląsk Czesław Bubała 32/ 244 8515
TS Główny Inżynier Strzałowy, Kierownik Działu Techniki Strzałowej Adam Leszczyk 32/ 208 5518
TOT Główny Inżynier ds. Tąpań i Obudowy, Kierownik Działu Tąpań Marcin Śpiechowicz 32/ 208 5815
TMG Główny Inżynier ds. Mierniczo – Geologicznych, Kierownik Działu Mierniczo -Geologicznego Krzysztof Pieronkiewicz 32/ 208 5535
TW Główny Inżynier Wentylacji, Kierownik Działu Wentylacji, Ruch Wujek Jacek Kordos 32/ 208 5517
TW-S Główny Inżynier Wentylacji, Kierownik Działu Wentylacji, Ruch Śląsk Sławomir Łabędź 32/ 244 8517
WSR Kopalniana Stacja Ratownictwa Górniczego Ruch Wujek   32/ 208 5508
WSR - S Kopalniana Stacja Ratownictwa Górniczego Ruch Śląsk   32/ 244 8508
TJP Główny Inżynier Przeróbki Mechanicznej Jakości Produkcji i Zbytu, Kierownik Działu Przeróbki Mechanicznej Zbigniew Kornaszewski 32/ 208 5572
JMZ Oddział ekspedycji Damian Faroń 32/ 208 5496
TEM Główny Inżynier Energomechaniczny, Kierownik Działu Energomechanicznego Michał Jaroszek 32/ 208 5545
TIP Główny Inżynier ds. Inwestycji Przygotowania i Ekonomiki Produkcji, Kierownik Działu Inwestycji Przygotowania i Ekonomiki Produkcji Tomasz Lukosz  32/ 208 5812
DBH Główny Inżynier ds. BHP i Szkolenia, Kierownik Działu BHP i Szkolenia, Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Michał Twardzik 32/ 208 5503
BHE Oddział ewidencji i szkoleń   32/ 208 5663
 DPE  Zastępca Dyrektora ds. Pracowniczo-Ekonomicznych Katarzyna Wójcik  32/ 208 5620 
EC Kierownik Działu Controllingu Ewa Semann 32/ 208 5627
EZ Kierownik Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej Wojciech Szwed 32/ 208 5640
Magazyn Odzieżowy   32/ 208 5457
EU Kierownik Działu Umów Katarzyna Sołtysik 32/ 208 5541
DJW KierownikDziału Kontroli Jakości Węgla w Zakładzie Przeróbczym Jerzy Golasiński 32/ 208 5577
ARZ Kierownik Działu Adaptacji Zawodowej Piotr Buffi 32/ 208 5730
ACP Kierownik Działu Ewidencji Pracowników i Czasu Pracy Beata Fydrych 32/ 208 5747
APA Kierownik Działu Administracyjnego Sylwester Olbrych 32/ 208 5616
Kancelaria Główna   32/ 208 5504
Ubezpieczenia   32/ 208 5482
       
  Centrala telefonicznaRuch Wujek   32/ 208 5000
  Centrala telefonicznaRuch Śląsk   32/ 244 8000