Historia

Powstanie kopalni

W rejonie Janowa, Roździenia i Szopienic w okresie XVIII wieku miejscowi kowale wydobywali węgiel na własne potrzeby , co jest uważane za początki górnictwa węglowego na tym obszarze. Właścicielami ordynacji mysłowickich od 1678 roku była rodzina Mieroszewskich z Krakowa, a od 1839 roku - Maria Winckler, a następnie jej córka Waleska von Thiele-Winckler.

Pruskie prawo górnicze obowiązujące na Śląsku od 1769 roku zaliczało węgiel kamienny do regaliów (prawo własności większości panującego, a później państwa do minerałów) i na wydobywanie trzeba było uzyskać zezwolenie władz górniczych; należało też zapewnić dobór fachowych pracowników. Już w 1781 roku wspomniani kowale wystąpili do Mieroszewskiego z propozycją założenia kopalni. Dopiero jednak w 1788 roku właściciel ordynacji zgłosił założenie kopalni "Bergthal" (teren na południowy zachód od byłej Cegielni KWK "Wieczorek"). Kopalnia pracowała z przerwami do 1792 roku i w latach 1801-1823. Wysokie koszty eksploatacji oraz brak nabywców zmusiły Mieroszewskiego do zamknięcia kopalni w pierwszej połowie XIX wieku.

Dalszy rozwój górnictwa węglowego był uzależniony od zapotrzebowania powstających w rejonie Katowic i Mysłowic hut cynku oraz od rozwoju linii kolei żelaznej.

Jutrzenka

W tym czasie na południu od drogi (szosy) wiodącej z Katowic do Mysłowic, w pasie granicznym gmin Roździeń i Szopienice z Janowem, odkryto wychodnię znakomitego węgla o grubości pokładu trzech metrów, którą nazwano "Morgenroth" (Jutrzenka"), i w styczniu 1826 roku złożono stosowny wniosek na powstanie kopalni i eksploatację pola górniczego o tej nazwie. Wydobycie węgla z nowej kopalni rozpoczęło się dopiero w 1835 roku, gdy na powierzchni zbudowano w 1834 roku hutę cynku "Wilhelmina". Hutę budowała firma Georg von Giesches Erben. Pierwszymi właścicielami kopalni "Morgenroth" byli Daniel Henryk Dalibor i właściciel ordynacji Aleksander Mieroszewski.

W latach trzydziestych XIX wieku firma nabyła od Jana Gottloba Lamprichta z Królewskiej Huty małą kopalnię "Edwin" w Szopienicach. Kolejnymi kopalniami, których pola górnicze sąsiadowały z kopalnią "Morgenroth", a leżały już na terenie gminy Janów, była "Guter Albert" zakupiona w dwóch etapach (w 1852 i 1865 roku) i w 1852 roku pole górnicze "Teichmannshoffnung" oraz w Roździeniu pola górnicze "Wildensteinssegen" i "Elfriede". W 1865 roku dokonano zamiany pól górniczych. Giesches Erben stało się właścicielem kopalni "Abendroth" w Szopienicach, a spadkobiercy Wincklerów - pola górniczego "Pogrell" w Mysłowicach, zakupionego przez firmę w 1852 roku.

W 1869 roku spółka Giesches Erben otrzymała nadanie na kopalnię "Giesche" oraz zakupiła kopalnię "Yitus". W okresie od 1877 do 1881 wykupiła udziały kopalń ,Agnes" i "Amanda". Wszystkie kopalnie były położone na terenach należących do dominium mysłowickiego, będącego własnością Thiele-Wincklera.

Kopalnia Giesche

Większość pól górniczych i kopalń w Roździeniu, Szopienicach i Janowie znalazła się zatem w rękach firmy Georg von Giesches Erben i powstały warunki do utworzenia skonsolidowanej kopalni "Giesche" (Consolidierte Gieschegrube) o powierzchni pól górniczych 842 hektarów. Stało się to w latach 1882-1883, a ściślej w okresie od 9 października 1882 do 16 września 1883 roku.

Do 1851 roku nadzór nad zakładami górniczymi (kopalniami) będącymi własnością Georg von Giesches Erben należał do urzędników państwowej administracji górniczej. Dlatego też w 1854 roku firma Georg von Giesches Erben zatrudniła Georga Scherbeninga, absolwenta królewskiej szkoły górniczej w Berlinie, jako kierownika zakładów górniczych na Górnym Śląsku. Przyczynił się on między innymi do powstania skonsolidowanej kopalni "Giesche".

W 1945 roku zmieniono nazwę kopalni "Giesche" na Kopalnię Węgla Kamiennego " Janów" W roku 1951 po przekształceniu kopalń w Samodzielne Przedsiębiorstwa zmieniono nazwę Kopalni "Janów" na Kopalnię "Wieczorek".

  Nazwa pliku Data umieszczenia Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
15.05.15 Giesche - skrót.docx 15.05.15 Giesche - skrót.docx 15-05-22 12:41 113.43KB 15.05.15 Giesche - skrót.docx pobierz
Wieczorek - historia.docx Wieczorek - historia.docx 15-05-22 12:40 111.24KB Wieczorek - historia.docx pobierz