Historia

Kopalnia Oheim

4 marca 1899 roku we Wrocławiu zawarto umowę, która połączyła sześć zakładów górniczych w jedną Gwarecką Kopalnię „Oheim” (Wujek). We września tegoż roku w Urzędzie Górniczym na okręg Mysłowice - Katowice zatwierdzono lokalizację i plan budowy Kopalni na najbliższe lata. Pierwsze 50 ton węgla z głębokości 63 metrów wydobyto 7 listopada 1900 roku.W sierpni 1903 roku wydobycie wynosiło już 150 ton na dobę. W roku 1914 Kopalnia posiadała 19 maszyn parowych, 6 prądnic, 72 silniki elektryczne, 4 maszyny pneumatyczne oraz maszynę gazową.

Wujek

W 1922 roku nastąpiła zmiana nazwy Kopalni „Oheim” na dzisiejszą „Wujek”. Ważne wydarzenie to uruchomienie w tym samym roku kopalnianej stacji ratowniczej wyposażonej w 16 aparatów tlenowych. Największą inwestycją lat międzywojennych było uruchomienie w marcu 1934 roku poziomu 613 m. Było to największe przedsięwzięcie tego typu w kopalniach górnośląskich. Długość dróg przewozowych na tym poziomie wynosiła 16,5 km. Do transportu urobku na dole Kopalni używano 2 lokomotyw elektrycznych o masie 15 ton każda i wozy o ładowności 3,5 tony. Były to jednostki nie spotykane dotychczas w europejskim przemyśle węglowym.

We wrześniu 1939 roku rozpoczął się trudny okres dla Kopalni i polskich górników. Okupant prowadził rabunkową gospodarkę złożem. Ostatnim aktem tej niszczącej działalności miała być realizacja rozkazu z 18 stycznia 1945 r. zawierającego tajny plan ewakuacji urządzeń, wysadzenia szybu i zalania Kopalni. Plan ten dzięki zaangażowaniu załogi „Wujka” udało się udaremnić.

27 stycznia 1945 roku na wieży kopalnianej wywieszono polską flagę, a już 5 lutego Kopalnia wydobyła 150 ton węgla.

Rozwój i modernizacja kopalni

Lata 60-te to dalszy rozwój i postęp techniczny Kopalni. W 1960 roku zmodernizowano dyspozytornię Kopalni. W czerwcu 1966 roku rozpoczęto budowę nowego zakładu mechanicznej przeróbki węgla. W roku 1968 po raz pierwszy użyto przenośnika zgrzebłowego „Samson”, przenośników taśmowych PTG-1000 oraz polskiego kombajnu bębnowego KWB-2.

Pod koniec lat 60-tych eksport węgla wyniósł milion ton. Po roku 1970 nastąpił znaczny wzrost wydobycia, spowodowany oddaniem w 1972 roku nowego poziomu eksploatacyjnego na głębokości 680 metrów, o zdolności wydobywczej 5000 ton na dobę.

W 1973 roku w Kopalni zastosowano po raz pierwszy zmechanizowane obudowy ścianowe.
Liczne strajki ogarniające kraj w 1981 roku, nie ominęły także kopalni „Wujek”. Pamiętna data 16 grudnia wpisała się na stałe w historię Kopalni.

Po obfitującej w burzliwe przemiany polityczne i gospodarcze dekadzie lat 80, Kopalnia rozpoczęła ugruntowywanie swojej pozycji w przemyśle wydobywczym. Przejawem tego były starania o uzyskanie koncesji na eksploatację węgla z O.G. „Stara Ligota”, którą kopalnia „Wujek” uzyskała 29 maja 1995 roku. Obszar ten stanowi dla Kopalni perspektywę dalszego funkcjonowania i rozwoju, szczególnie w zakresie utrzymania rentowności i stabilnego wydobycia. W chwili obecnej Kopalnia prowadzi w tym obszarze eksploatację pokładu 405.

Niższe koszty produkcji

Przez ostatnie lata Kopalnia podjęła szereg działań mających na celu obniżenie kosztów produkcji, dostosowania się do wymogów rynkowych, podniesienia bezpieczeństwa, higieny, jakości i warunków pracy, jak również mających na celu ochronę środowiska. Do najważniejszych dokonań w tej dziedzinie można zaliczyć:

  • zakup w 1992 roku kruszarki kamienia umożliwiającej lokowanie kamienia stanowiącego odpady produkcyjne w wyrobiskach podziemnych,
  • zakup w 1993 roku kombajnu chodnikowego AM-75, dzięki któremu możliwe było szybkie udostępnienie pokładu 405;
  • wdrożenie w 1992 roku kolejek spągowych typu Becker usprawniających i podnoszących bezpieczeństwo prac transportowych, obecnie Kopalnia posiada 7 kolejek tego typu,
  • wdrożenie nowej generacji zgrzebłowych przenośników ścianowych,
  • udział w projekcie oraz wdrożenie nowego typu obudowy rozcinek ścianowych umożliwiających jednoetapowe wykonanie tego typu wyrobisk dla ścian podsadzkowych,
  • rekultywacja zbiornika Gregor przy ulicy 9-ciu z Wujka w trosce o środowisko naturalne,
  • budowa w 1992 roku stacji uzdatniania wód dołowych która w znacznym stopniu odciąża środowisko naturalne i umożliwia ograniczenie korzystania z wody miejskiej,
  • zakup giętarek umożliwiających we własnym zakresie profilowanie obudowy i regenerację jej elementów pochodzących z odzysku,
  • rozpoczęto modernizację systemu dróg usprawniając załadunek i odbiór węgla z Kopalni bez stwarzania zaburzeń w ruchu na drogach publicznych.

Z dniem 1 stycznia 2005 do KWK "Wujek" przyłączona została formalnie KWK "Śląsk", jako Ruch Śląsk
Historia kopalnia "Śląsk" - proszę kliknąć