Historia KWK Wesoła

Początki wydobycia

Węgiel wydobywano w okolicach Wesołej już w 1785 roku. Ze sztolni „Wesoła” wydobywano wtedy 10 ton węgla na dobę z przeznaczeniem dla pobliskiej huty szkła.

Kopalnia „Wesoła” sięga swoimi początkami roku 1942. – kiedy to wybudowano zakład górniczy „Wesoła I”. W 1954 roku, kiedy wyczerpywały się zapasy kopalni „Wesoła I”, została ona włączona do już wybudowanej kopalni „Wesoła II”, tworząc zakład produkcyjny KWK „Wesoła”.

W latach 60-tych na kopalni uzyskano wysoki stopień mechanizacji. Na 19 ścian wydobywczych - 18 było wyposażonych w kombajny, co stanowiło 25% wszystkich kombajnów pracujących w tym czasie w polskim górnictwie. W latach 1960-61 zdolność produkcyjna zakładu wynosiła 9 tysięcy ton na dobę. Było to możliwe dzięki wydobywaniu węgla z poziomów 320m i 465m pod ziemią.

Okres rozwoju

Znaczącą decyzją w historii kopalni było w 1963 roku rozpoczęcie budowy nowego, III poziomu wydobywczego, całkowicie „staśmowanego”. Był to pierwszy tego typu poziom w kraju. Aby ten poziom lepiej funkcjonował, w 1964 roku rozpoczęto pogłębianie szybu „Karol”. Związane z nim prace budowlano-montażowe ukończono w 1970 roku. Jednocześnie wraz z rozwojem infrastruktury podziemnej rozbudowywano i modernizowano Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla. Między innymi zastąpiono w nim stary wzbogacalnik Tromp nowoczesnym Disa oraz wybudowano nowe obiekty obiegu wodno-mułowego z odmulnikiem Dorra i filtracją próżniową. W roku 1971 wszystkie ściany węglowe (15 ścian) zostały wyposażone w obudowy zmechanizowane. Z eksploatacji wycofano kombajny długozabiorowe a w ich miejsce wprowadzono bębnowe i ramionowe co pozwoliło na większą koncentrację wydobycia przy zmniejszeniu pracochłonności. W robotach przygotowawczych zaczęto wprowadzać kombajny chodnikowe zastępujące wrębozespoły, które również zmniejszając pracochłonność zwiększyły postępy drążonych wyrobisk.

Przez 23 lata a dokładnie od 1 stycznia 1967 roku do 31 grudnia 1989 roku kopalnia funkcjonowała pod nazwą „Lenin”.

Sierpień '80

Wydarzenia z sierpnia i września 1980 roku (strajki) wywarły duży wpływ na dalszy rozwój społeczno-gospodarczy zakładu. Doprowadziły one do realizacji programu rozwoju kopalni, czego efektem było wydobycie na poziomie 18 tysięcy ton na dobę. Natomiast w roku 1991 nastąpił dalszy wzrost wydobycia do poziomu 21 tysięcy ton na dobę. Jednocześnie wybudowano szereg obiektów ważnych dla całego terenu „Wesołej”:

  • zakład wstępnej klasyfikacji węgla w 1991 roku,
  • osadnika wód dołowych o pojemności 45 tysięcy m3,
  • nowoczesne centrum zarządzania kopalni (dyspozytornia kopalni).
  • nowoczesna stacja geofizyki górniczej - sejsmologicznej

„Wesoła” była w polskim górnictwie prekursorem w stosowaniu, w chodnikach i przecinkach ścianowych samodzielnej obudowy kotwiowej, co nie tylko obniża koszty prowadzenia robót korytarzowych, lecz zapewnia także górnikom bardziej bezpieczną pracę. Jako jedna z pierwszych zastosowała też podwieszaną kolejkę (firmy Sharf), która dowozi górników do odległych o ponad 3,5 km ścian i przodków. W latach 90-tych wprowadzano do użytku nowoczesne maszyny i urządzenia, m.in. sekcje obudowy zmechanizowanej na skrzyżowaniu ściana-chodnik, wysokowydajne kombajny ścianowe o zasilaniu 3.300 V, kombajny chodnikowe AM-85 i AM-75.

Wesoła w KHW

W czerwcu 1993 roku kopalnia „Wesoła” weszła w skład 11 kopalń tworzących Katowicki Holding Węglowy SA

W tym też roku rozpoczęto działania restrukturyzacyjne, które objęły głównie zmiany strukturalne sfery pozaprodukcyjnej. Likwidowane oddziały powierzchniowe takie jak: kolejowy, gospodarczy, placów składowych, transportu zostały przekształcone w spółki. W sumie w wyniku powyższych zmian restrukturyzacyjnych z kopalni odeszło około 350 osób. Sprzedano również część nieruchomości, w tym szereg obiektów socjalno-bytowych i budynków niezwiązanych z działalnością kopalni.

Lata poprzedzające proces połączenia z kopalnią „Mysłowice” to podjęte przez Dyrekcję kopalni działania mające na celu obniżenie kosztów produkcji, dostosowania się do wymogów rynkowych, zwiększenia nakładów na bezpieczeństwo, higienę i jakość warunków pracy załogi, czego również wynikiem było wdrożenie Systemów Zarządzania (Bezpieczeństwem, Jakością, Środowiskiem) a od roku 2005 wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania i uzyskanie Certyfikatu dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o normy PN - EN ISO 9001, PN - EN ISO 14001, PN – N – 18001.