Strona główna / Firma / Kopalnie / KWK Mysłowice - Wesoła / Historia KWK Mysłowice

Historia KWK Mysłowice

(w "plikach do pobrania" pełny tekst artykułu S. Tryby  dotyczący historii kopalni Mysłowice - w wersji skróconej ukazał sie w numerze 1/2015 Naszego Holdingu) 

Początki KWK Mysłowice

Początki górnictwa na obszarze Mysłowic sięgają XVIII wieku, jednak historię obecnego Ruchu „Mysłowice” rozpoczyna data 18 maja 1837r. kiedy to decyzją Królewskiego Wyższego Urzędu Górniczego powołano kopalnię „Danzing”, której obszar górniczy stał się rdzeniem Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice”. Przez wiele lat pozostawał on w rękach pruskich jednak środowisko górnicze „Mysłowic” zawsze było ostoją polskości i postępowych tradycji narodowo-społecznych. Od zakończenia wojny w 1918 roku do chwili powrotu Górnego Śląska w granice Polski, górnicy kopalni „Mysłowice” brali udział we wszystkich trzech zrywach powstańczych, a krwawa masakra na dziedzińcu kopalni (gdy od salw Grenzschutzu zginęło siedmiu górników, 2 kobiety i 13-letni chłopiec) stała się jedną z bezpośrednich przyczyn wybuchu pierwszego Powstania Śląskiego w sierpniu 1919 roku.

W 1936 r. w wyniku rozprawy sądowej majątek ten kupiło polskie konsorcjum reprezentowane przez Skarb Państwa Polskiego. W ten sposób kopalnia „Mysłowice” stała się własnością kapitału państwowego, reprezentowanego przez spółkę holdingową pod nazwą Zjednoczenie Górniczo-Hutnicze Sp. z o.o. Kopalnia „Mysłowice” u schyłku XIX i na początku XX wieku dominowała nad kopalniami na Górnym Śląsku pod względem zastosowania nowoczesnych rozwiązań.

Do ważniejszych należy zaliczyć:

  • zastosowanie po raz pierwszy maszyny o napędzie parowym o mocy 6 kM do pompowania wody w 1840r.
  • uruchomienie urządzenia wyciągowego systemu Koepego (bęben linowy zastąpiono tarczą wyłożoną na obwodzie klepkami drewnianymi) w 1890 r.
  • wprowadzenie w przekopie do pokładu 501 przewozu za pomocą liny bez końca, napędzanej przez maszynę parową w 1887 r.

Jednak najbardziej epokowym wydarzeniem w historii kopalni, było wprowadzenie po raz pierwszy w górnictwie światowym na skalę przemysłową w 1901 roku podsadzki hydraulicznej, polegającej na wypełnianiu pustek powstałych po wybraniu węgla mieszaniną wody i piasku. Zastosowanie podsadzki hydraulicznej w 1901 roku w kopalni „Mysłowice” było przewrotem w technologii wydobywania, porównywalnym z zastosowaniem maszyn parowych czy materiałów wybuchowych. Za jej przykładem technologia ta została wprowadzona w większości kopalń Górnego Śląska.

Należy również wspomnieć, że w roku 2000 (na poziomie 500 m) zabudowano najdłuższy w Europie przenośnik taśmowy o długości 2,5 km., w którym zastosowano najnowocześniejsze światowe rozwiązania techniczne i technologiczne.

W historię kopalni wpisało się także tragiczne wydarzenie z 4 lutego 1987 roku . W jednym z pokładów zapalił się metan, po czym nastąpił wybuch pyłu węglowego. 17 górników zginęło na miejscu, 2 zmarło w szpitalu, a 26 zostało rannych.

Restrukturyzacja kopalni

Proces restrukturyzacji w górnictwie rozpoczęto w 1990 r, gdy rozwiązano Wspólnotę Węgla Kamiennego i zlikwidowano (PEW) Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla. Kopalnia podjęła szereg działań mających na celu obniżenie kosztów produkcji (m.in. poprzez restrukturyzację i przekształcenia strukturalne - utworzenie szeregu spółek na bazie majątku kopalni, sprzedaż części nieruchomości socjalnych-bytowych niezwiązanych z działalnością kopalni, racjonalizację stanu zatrudnienia, którą realizowano poprzez tzw. naturalne odejścia z pracy - renty i emerytury, czy w ramach pakietu osłonowego), dostosowania się do wymogów rynkowych, podniesienia bezpieczeństwa, higieny i jakości warunków pracy.

1 marca 1993 r. kopalnię przekształcono, w jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa a 29 czerwca 1993 r. powołano KHW SA, który objął 11 kopalń węgla, w tym kopalnię „Mysłowice” i „Wesoła” .

                     Dostosowując się do wymogów rynku w kopalni wdrożono Systemy Zarządzania Jakością,                            Środowiskiem i BHP a w roku 2004 uzyskano Certyfikat dla Zintegrowanego Systemu                                    Zarządzania w oparciu o normy PN - EN ISO 9001, PN - EN ISO 14001, PN – N – 18001.

Wydobcie zakończono z dniem 1 stycznia 2008.

Przekazanie do Spółki Restrukturyzacji Kopalń

Uzgodnione w początkach 2015 przekazanie przez KHW SA do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA ruchu Mysłowice kopalni Mysłowice-Wesoła (czyli dawnej kopalni Mysłowice) następuje z dniem  1 czerwca 2015.

W niedzielę 31 maja br. w siedzibie KHW SA podpisany został akt notarialny dotyczący  gruntu wraz z budynkami i budowlami, w tym  z szybem Łokietek. 

  Nazwa pliku Data umieszczenia Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
KWK Mysłowice - historia i teraźniejszość.pdf KWK Mysłowice - historia i teraźniejszość.pdf 15-02-21 11:03 2.19MB KWK Mysłowice - historia i teraźniejszość.pdf pobierz