Strona główna / Firma / Historia

Historia

Powstanie KHW SA

Katowicki Holding Węglowy SA powstał 29 czerwca 1993 roku w wyniku połączenia jedenastu kopalń będących Spółkami Akcyjnymi Skarbu Państwa.

W skład utworzonej Spółki weszły kopalnie:

 • KWK „Katowice”
 • KWK „Kleofas”
 • KWK „Murcki”
 • KWK „Mysłowice”
 • KWK „Śląsk”
 • KWK „Niwka-Modrzejów”
 • KWK „Wesoła”
 • KWK „Wieczorek”
 • KWK „Wujek”
 • KWK „Staszic”
 • KWK „Kazimierz-Juliusz”

Założycielem i jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, a siedzibą miasto Katowice.

Dzieje kopalni

W 1996 roku kopalnie „Katowice” i „Kleofas” zostały połączone, przyjmując nazwę „Katowice-Kleofas”. W tym samym roku KWK „Niwka-Modrzejów” oraz KWK „Kazimierz-Juliusz” przekształcone zostały w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W 1999 roku postawiono w stan likwidacji KWK „Katowice-Kleofas” – Ruch II (dawną kopalnię „Katowice”) oraz KWK „Niwka-Modrzejów”. W listopadzie 2004 roku zakończono wydobycie w KWK „Katowice –Kleofas”. Kopalnia została przekazana SRK SA w celu likwidacji zakładu górniczego. Z dniem 1 stycznia 2005 roku nastąpiło połączenie kopalń „Śląsk” i „Wujek” w jeden zakład górniczy pod nazwą KWK „Wujek”. Z dniem 1 stycznia 2006 roku wykreślono ze struktury KHW SA KWK „Katowice-Kleofas”; pozostała niezagospodarowana część majątku tej kopalni została przekazana do KWK „Staszic”. 1 stycznia 2007 nastąpiło połączenie kopalń „Mysłowice” i „Wesoła” w centrum wydobywcze „Mysłowice-Wesoła”. 1 stycznia 2009 kopalnie "Murcki" i "Staszic" połączone zostały w jeden zakład górniczy o nazwie KWK "Murcki Staszic".

Kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego SA w roku 2011:

 • KWK "Murcki – Staszic"
 • KWK "Mysłowice – Wesoła"
 • KWK "Wieczorek"
 • KWK "Wujek"

Przewidywania:

 • kończenie prac ruchu Mysłowice w KWK "Mysłowice-Wesoła"
 • zakończenie wydobycia przez KWK "Wieczorek", przejęcie reszty zasobów przez wydobycie od strony KWK "Murcki – Staszic"
 • połączenie KWK "Murcki – Staszic" i "Mysłowice – Wesoła" we wspólną strukturę organizacyjną „Megakopalnię”
 • kontynuacja wydobycia przez KWK "Wujek", która z przyczyn technicznych nie zostanie dołączona do struktury "Megakopalni"
 • osobną kwestią jest dalsze wydobywanie węgla (metodą podbierkową, po zakończeniu obecnie eksploatowanych ścian) przez KWK "Kazimierz - Juliusz", nie wchodząca w skład KHW SA , lecz należącą (wraz z KHW SA oraz spółkami Katowicki Węgiel i ZEC) do Katowickiej Grupy Kapitałowej.

Kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego SA w roku 2016:

 • KWK "Murcki – Staszic"
 • KWK "Mysłowice – Wesoła"
 • KWK "Wieczorek"
 • KWK "Wujek"

W roku 2014 kopalnia "Kazimierz-Juliusz" (spółka zależna KHW SA) została przekazana do Spółkiu Restrukturyzacji Kopalń SA, w związku z wyczerpaniem złoża - zejściem z możliwym wydobyciem do wielkości nie pozwalającej na ekonomicznie opłacalną eksploatację węgla.

W roku 2015 do SRK SA przekazano znaczną część dawnego Ruchu "Mysłowice" KWK "Mysłowice-Wesoła" oraz znaczną część Ruchu "Boże Dary" KWK "Murcki-Staszic". Przy czym pozostawiono część pozwalającą na perspektywiczne sięgniecie do położonych głębiej pokładów siodłowych węgla w tym rejonie.   

 

Z dniem 1 kwietnia 2017 kopalnie Murcki-Staszic, Mysłowice-Wesoła, Wieczorek i Wujek oraz Śląskie Centrum Usług Wspólnych (spółka zależna KHW SA) zostały przejęte przez Polską Grupę Górniczą sp. z o.o.

(kalendarium KHW na portalu nettg.pl: http://www.nettg.pl/news/111598/kalendarium-khw)