Strona główna / Firma / Grupa kapitałowa

Grupa kapitałowa

Z dniem 1 kwietnia 2017 kopalnie Murcki-Staszic, Mysłowice-Wesoła, Wieczorek i Wujek oraz Śląskie Centrum Usług Wspólnych (spółka zależna KHW SA) zostały przejęte przez Polską Grupę Górniczą sp. z o.o.

KHW SA jest właścicielem względnie współwłaścicielem  krajowych spółek prawa handlowego o zróżnicowanym profilu działania, z których wiele powstało w procesie restrukturyzacji majątku Holdingu. Firmy te w powiązaniu z Holdingiem tworzą Katowicką Grupę Kapitałową.

Obecnie należą do Grupy:

 

6 listopada 2014 udziały w spółce "Kazimierz-Juliusz" sp. z o.o. wchodzącej uprzednio w skład Katowickiej Grupy Kapitałowej zostały sprzedane przez KHW SA Spółce Restrukturyzacji Kopalń SA 

16 października 2015 udziały KHW SA w spółce ZEC SA zostały sprzedane spółce DK Energy