Certyfikaty i nagrody

Certyfikaty i nagrody EKORET®-U I EKO-FINS®-u

  • Certyfikat na znak bezpieczeństwa ekologicznego EKORET®-u i EKO-FINS®-u wydany przez ICHPW w Zabrzu dnia 11.01.2009r.
  • Certyfikat na PRODUKT GODNY POLECENIA nadany przez Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźń Środowisku” w Warszawie dnia 19.01.2005r.
  • Wyróżnienie w III edycji konkursu GEPARDY BIZNESU 2008 w Katowicach dnia 15.10.2009r.
  • Srebrny Filar Budownictwa w X Cieszyńskich Targach Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz w kategorii produktu ekologiczne, energia odnawialna, zastosowanie dla produktów EKORET® i EKO-FINS® Cieszyn marzec 2007.
  • Wyróżnienie na XXIX Krakowskich Targach Budownictwa Wiosna 2007 za EKORET® I EKO-FINS® Kwalifikowane Paliwa Węglowe do niskoemisyjnych kotłów retortowych w grupie tematycznej „Technologie i Materiały Instalacyjne” Kraków 22.04.2007r.
  • Srebrny Filar Budownictwa w VIII Żywieckich Targach Budownictwa w kategorii produkty ekologiczne, energia odnawialna, zastosowanie dla produktów EKORET® i EKO-FINS® Żywiec kwiecień 2007r.
  • Wyróżnienie Polskiej Izby Ekologii w kategorii Ochrona Powietrza za „Kwalifikowane Paliwa Węglowe do nowoczesnych niskoemisyjnych kotłów grzewczych” Katowice 2006.