Strona główna / Firma / Historia / Pełnomocnik ds historii

Pełnomocnik ds historii

Komunikat pełnomocnika ds historii

Mam zaszczyt poinformować Państwa, że Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego, Uchwałą nr 2056/2013, z 19.12.2013r., udzielił mi pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki, w zakresie pozyskiwania materiałów i danych, dotyczących historii kopalń, które współtworzyły Holding, a także ich poprzedniczek oraz terenów na których funkcjonowały. Sądzę, że taka decyzja Zarządu KHW S.A., wynika stąd, że jestem jednym z kilku najstarszych pracowników KHW S.A., którzy pracują nieprzerwanie w tej Spółce od jej utworzenia. Do tego dochodzi fakt wykonywania przeze mnie funkcji Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Audytu, którego naturalnym przymiotem jest dokumentowanie czynności kontrolnych i audytowych, co będzie mi ułatwiało poruszanie się po różnego rodzaju zbiorach bieżących i archiwalnych, mogących być źródłem wiedzy o działalności górnictwa w obszarze działania Holdingu, w czasie nieco mniej i o wiele bardziej przeszłym.                 

W ramach tego pełnomocnictwa, chciałby pozyskać jak najwięcej informacji, map, zdjęć, dokumentów, relacji, wspomnień itp., które uzupełniłyby wiedzę na ten temat, rozproszoną w archiwach Holdingu i dostępnej literaturze. Będę wdzięczny Odwiedzającym stronę www.khw.pl, którzy dysponują tego typu pamiątkami rodzinnymi, za podzielenie się nimi ze mną, z gwarancją zwrotu, po stosownym ich utrwaleniu. Interesują mnie wszelkie informacje, bezpośrednio i pośrednio związane z górnictwem na tych terenach, które obejmują Miasta: Katowice; Mysłowice; Tychy; Rudę Śląską; Świętochłowice; Chorzów; Siemianowice Śląskie; Sosnowiec i Jaworzno. Biorąc pod uwagę historyczne siedziby decydentów gospodarczych i właścicieli kopalń, które niegdyś i obecnie funkcjonowały na tych terenach, a także siedziby ośrodków władzy politycznej i kościelnej, interesują mnie również informacje dotyczące Krakowa; Wrocławia; Opola; Cieszyna; Bytomia i okolic; Pszczyny itp., w związku z tym, co działo się na szeroko pojętym obszarze działania Holdingu, ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa. Mam nadzieję, że w okresie poprzedzającym Ćwierćwiecze Holdingu, które przypadnie w 2018r., uda się przygotować odpowiedni zbiór wydawnictw książkowych i innych dokumentów, które mogłyby zostać wykorzystane przez zespół autorski, jaki będzie w przyszłości pracował nad opracowaniem popularnej, przewodnikowej prezentacji dziejów tej ziemi, a zwłaszcza górnictwa, przeznaczonej dla czytelników, którzy nie będą oczekiwać historycznego dzieła naukowego. Trzeba tu podkreślić, że jest to obszar szczególny. Holding działa na obszarze pogranicza trzech niegdysiejszych zaborów, głównie pruskiego; ale też rosyjskiego, a we fragmentach również austriackiego, a wcześniej wpływów czeskich, jeszcze wcześniej: najpierw dzielnicy senioralnej, a później śląskiej, w dobie rozbicia dzielnicowego, Państwa pierwszych Piastów, wpływów czeskich i wielkomorawskich. Ten tygiel dziejów politycznych, w powiązaniu z późniejszym nasyceniem tego niewielkiego obszaru, różnymi formami działalności przemysłowej, ze stosunkami społecznymi właściwymi dla obszaru wielkoprzemysłowego, wykształconymi najwcześniej ze wszystkich polskich ziem, daje mieszankę niekiedy piorunującą, ale przy mądrym obchodzeniu się z nią, niesłychanie płodną w wielu obszarach. Jest to teren bezpośredniej konfrontacji kulturalnej, językowej, obyczajowej i religijnej, żywiołu polskiego, śląskiego, znowu czeskiego, niemieckiego, katolickiego i protestanckiego.  

W żadnym miejscu w Polsce, nie było tak wspaniałego podglebia, dla rozwoju przemysłu i zróżnicowanej kultury, w tym zwłaszcza materialnej, gdzie mecenasami często bywali właściciele kopalń i innych zakładów przemysłowych. Mam nadzieję, że dzięki Państwa pomocy, uda się przygotować dokumentację, dla zredagowania takiego przewodnika po historii, tych fragmentów dawnych zagłębi: Górnośląskiego; Dąbrowskiego i Krakowskiego.

Osoby, które zechcą mi przekazać określone dokumenty, proszę o kontakt: telefon stacjonarny (32) 757 31 43; telefon komórkowy 693 154 350; mail , lub poprzez redakcję Naszego Holdingu.

Za udzieloną mi pomoc, z góry dziękuję. Jeżeli będzie taka możliwość po stronie Redakcji, to w kolejnych numerach Naszego Holdingu, będę zamieszczał: prezentacje pozyskanych dokumentów; zwiastuny poszczególnych rozdziałów przyszłego przewodnika, po historii górnictwa i terenów działania kopalń tworzących Holding; informacje o efektach prac, zmierzających do przygotowania i wydania przewodnika.

Stanisław Tryba