On April 1, 2017 the mines of Mysłowice-Wesoła, Murcki-Staszic, Wieczorek, Wujek and Silesian Common Service Center Ltd. (Śląskie Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o.) were sold by KHW SA to the Polish Mining Group Ltd. (PGG sp. z o.o.)