Strona główna / BIP / Wyniki / Wyniki finansowe 2003 / Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO SA ZA OKRES OD 01-01-2003r. DO 31-12-2003r.

  Nazwa pliku Data umieszczenia Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
Bilans Bilans 14-02-17 14:04 51KB Bilans pobierz
Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych 14-02-17 14:02 33.5KB Rachunek przepływów pieniężnych pobierz
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 14-02-17 14:05 850.5KB Wprowadzenie do sprawozdania finansowego pobierz
Rachunek strat i zysków wersja kalkulacyjna Rachunek strat i zysków wersja kalkulacyjna 14-02-17 14:03 29KB Rachunek strat i zysków wersja kalkulacyjna pobierz
Rachunek strat i zysków wersja porównawcza Rachunek strat i zysków wersja porównawcza 14-02-17 14:02 30.5KB Rachunek strat i zysków wersja porównawcza pobierz
Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 14-02-17 14:01 92.5KB Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego pobierz
Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 14-02-17 14:00 1.99MB Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego pobierz
Informacja w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2003 oraz w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2003 Informacja w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2003 oraz w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2003 14-02-17 13:56 171.95KB Informacja w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2003 oraz w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2003 pobierz