Strona główna / BIP / Wyniki / Wyniki finansowe 2004 / Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO SA ZA OKRES OD 01-01-2004r. DO 31-12-2004r.

  Nazwa pliku Data umieszczenia Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 9 ]
Bilans Bilans 14-02-17 14:37 45.5KB Bilans pobierz
Informacja w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2004 oraz w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2004 Informacja w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2004 oraz w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2004 14-02-17 14:33 101.27KB Informacja w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2004 oraz w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2004 pobierz
Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 14-02-17 14:39 73KB Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
pobierz
Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych 14-02-17 14:36 34.5KB Rachunek przepływów pieniężnych pobierz
Rachunek strat i zysków wersja kalkulacyjna Rachunek strat i zysków wersja kalkulacyjna 14-02-17 14:37 31.5KB Rachunek strat i zysków wersja kalkulacyjna pobierz
Rachunek strat i zysków wersja porównawcza Rachunek strat i zysków wersja porównawcza 14-02-17 14:36 29.5KB Rachunek strat i zysków wersja porównawcza pobierz
Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 14-02-17 14:34 1.86MB Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego pobierz
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 14-02-17 14:38 71.5KB Wprowadzenie do sprawozdania finansowego pobierz
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Zestawienie zmian w kapitale własnym 14-02-17 14:35 32KB Zestawienie zmian w kapitale własnym
pobierz