Strona główna / BIP / Wyniki / Wyniki finansowe 2010 / Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO SA ZA OKRES OD 01-01-2010r. DO 31-12-2010r.

  Nazwa pliku Data umieszczenia Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 7 ]
Opinia biegłego rewidenta Opinia biegłego rewidenta 14-02-18 08:33 1.47MB Opinia biegłego rewidenta pobierz
Skonsolidowany bilans wg stanu na dzień 31.12.2010 r. Skonsolidowany bilans wg stanu na dzień 31.12.2010 r. 14-02-18 08:30 113.76KB Skonsolidowany bilans wg stanu na dzień 31.12.2010 r. pobierz
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01. do 31.12.2010 roku Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01. do 31.12.2010 roku 14-02-18 08:32 61.69KB Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01. do 31.12.2010 roku pobierz
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01. do 31.12. 2010 roku ( w wersji kalkulacyjnej)
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01. do 31.12. 2010 roku ( w wersji kalkulacyjnej) 14-02-18 08:31 51.53KB Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01. do 31.12. 2010 roku ( w wersji kalkulacyjnej)
pobierz
Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KHW SA za rok 2010 Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KHW SA za rok 2010 14-02-18 08:30 1.03MB Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KHW SA za rok 2010 pobierz
Wypis z aktu notarialnego Repertorium A nr 4402/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Katowickiego Holdingu Węglowego Spółki Akcyjnej (KRS 0000046994) z dnia 30.06.2011 r. Wypis z aktu notarialnego Repertorium A nr 4402/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Katowickiego Holdingu Węglowego Spółki Akcyjnej (KRS 0000046994) z dnia 30.06.2011 r. 14-02-18 08:34 53.22KB Wypis z aktu notarialnego Repertorium A nr 4402/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Katowickiego Holdingu Węglowego Spółki Akcyjnej (KRS 0000046994) z dnia 30.06.2011 r. pobierz
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01. do 31.12.2010 roku Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01. do 31.12.2010 roku 14-02-18 08:31 77.81KB Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01. do 31.12.2010 roku pobierz