Strona główna / BIP / Wyniki / Wyniki finansowe 2006 / Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO SA ZA OKRES OD 01-01-2006r. DO 31-12-2006r

  Nazwa pliku Data umieszczenia Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
Bilans Bilans 14-02-17 15:29 139.17KB Bilans pobierz
Informacja w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KHW SA oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finanasowego Grupy Kapitałowej KHW SA za rok obrotowy 2006.
Informacja w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KHW SA oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finanasowego Grupy Kapitałowej KHW SA za rok obrotowy 2006. 14-02-17 15:26 62.88KB Informacja w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KHW SA oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finanasowego Grupy Kapitałowej KHW SA za rok obrotowy 2006.
pobierz
Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 14-02-17 15:30 189.63KB Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego pobierz
Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych 14-02-17 15:28 74.51KB Rachunek przepływów pieniężnych pobierz
Rachunek strat i zysków Rachunek strat i zysków 14-02-17 15:29 125.39KB Rachunek strat i zysków pobierz
Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 14-02-17 15:27 623.4KB Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego pobierz
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 14-02-17 15:29 0.95MB Wprowadzenie do sprawozdania finansowego pobierz
Zestawienie zmian w kapitale własnym Zestawienie zmian w kapitale własnym 14-02-17 15:28 88.41KB Zestawienie zmian w kapitale własnym pobierz