Strona główna / BIP / Wyniki / Wyniki finansowe 2005 / Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO SA ZA OKRES OD 01-01-2005r. DO 31-12-2005r.

  Nazwa pliku Data umieszczenia Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 10 ]
Bilans Bilans 14-02-17 15:10 184.79KB Bilans pobierz
Informacja w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KHW SA oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finanasowego Grupy Kapitałowej KHW SA za rok obrotowy 2005. Informacja w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KHW SA oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finanasowego Grupy Kapitałowej KHW SA za rok obrotowy 2005. 14-02-17 15:04 63.35KB Informacja w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KHW SA oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finanasowego Grupy Kapitałowej KHW SA za rok obrotowy 2005. pobierz
Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 14-02-17 15:11 153.93KB Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego pobierz
Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych 14-02-17 15:08 128.74KB Rachunek przepływów pieniężnych pobierz
Rachunek strat i zysków wersja kalkulacyjna Rachunek strat i zysków wersja kalkulacyjna 14-02-17 15:09 106.87KB Rachunek strat i zysków wersja kalkulacyjna pobierz
Rachunek strat i zysków wersja porównawcza Rachunek strat i zysków wersja porównawcza 14-02-17 15:09 106.92KB Rachunek strat i zysków wersja porównawcza pobierz
Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 14-02-17 15:06 270.87KB Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego pobierz
Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 14-02-17 15:07 735.04KB Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego pobierz
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 14-02-17 15:10 281.25KB Wprowadzenie do sprawozdania finansowego pobierz
Zestawienie zmian w kapitale własnym Zestawienie zmian w kapitale własnym 14-02-17 15:07 108.73KB Zestawienie zmian w kapitale własnym pobierz