Strona główna / BIP / Wyniki / Wyniki finansowe 2003 / Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO SA ZA OKRES OD 01-01-2003r. DO 31-12-2003r.

  Nazwa pliku Data umieszczenia Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
Informacja w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KHW SA oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KHW SA za rok obrotowy 2003 Informacja w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KHW SA oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KHW SA za rok obrotowy 2003 14-02-17 14:19 70.18KB Informacja w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KHW SA oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KHW SA za rok obrotowy 2003 pobierz
Opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 14-02-17 14:24 122KB Opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego pobierz
Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 14-02-17 14:22 2.71MB Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego pobierz
Skonsolidowany bilans Skonsolidowany bilans 14-02-17 14:27 53.5KB Skonsolidowany bilans pobierz
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 14-02-17 14:25 119KB Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych pobierz
Skonsolidowany rachunek strat i zysków- wersja kalkulacyjna Skonsolidowany rachunek strat i zysków- wersja kalkulacyjna 14-02-17 14:27 32.5KB Skonsolidowany rachunek strat i zysków- wersja kalkulacyjna pobierz
Skonsolidowany rachunek strat i zysków- wersja porównawcza Skonsolidowany rachunek strat i zysków- wersja porównawcza 14-02-17 14:26 34KB Skonsolidowany rachunek strat i zysków- wersja porównawcza pobierz
Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 14-02-17 14:28 1.05MB Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego pobierz