Strona główna / BIP / Wyniki / Wyniki finansowe 2011 / Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej

Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO SA ZA OKRES OD 01-01-2011r. DO 31-12-2011r.

  Nazwa pliku Data umieszczenia Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 7 ]
Opinia biegłego rewidenta Opinia biegłego rewidenta 14-02-18 08:37 1.36MB Opinia biegłego rewidenta pobierz
Skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2011 Skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2011 14-02-18 08:36 172.76KB Skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2011 pobierz
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 14-02-18 08:37 86.89KB Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych pobierz
Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowany rachunek zysków i strat 14-02-18 08:36 79.64KB Skonsolidowany rachunek zysków i strat pobierz
Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania Grupy 2011 Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania Grupy 2011 14-02-18 08:35 1.22MB Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania Grupy 2011 pobierz
Wypis z Aktu Notarialnego Repertorium  A nr 6182/2012 Wypis z Aktu Notarialnego Repertorium A nr 6182/2012 14-02-18 08:38 63.25KB Wypis z Aktu Notarialnego Repertorium  A nr 6182/2012 pobierz
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 14-02-18 08:37 101.83KB Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym pobierz