Wysyłanie wniosku pocztą

2017 10/26 Czwartek

W przypadku składania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego. Wniosek składany pocztą powinien posiadać poświadczenie podpisu przez notariusza lub przez gminę - pod warunkiem, że na terenie gminy nie ma kancelarii notarialnej upoważnionej do poświadczenia własnoręczności podpisu. Na kopercie dopisać „REKOMPENSATA” 

Adres do wysyłki:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

ul. Kopalniania 10

43-225 Wola

 

 

wszystkie