„Wieczorek 1” do SRK

2017 03/24 Piątek

W czwartek, 23 marca 2017 Rada Nadzorcza KHW SA zdecydowała o przekazaniu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń wydzielonej części kopalni Wieczorek, określanej roboczo jako „Wieczorek 1”. Obejmuje ona szyby Poniatowski i Wschodni, 6,8 ha gruntu na powierzchni oraz 7,5  km podziemnych wyrobisk pomiędzy tymi szybami. To przekazanie umożliwi prawie 550 osobom (stan na 23 marca 2017, lista nie jest jeszcze ostatecznie zamknięta) skorzystanie z osłon dla pracowników odchodzących z górnictwa – urlopów górniczych, lub jednorazowych odpraw. Przekazanie nastąpić ma bezpośrednio przed przejeciem większości aktywów KHW SA przez Polską Grupę Górniczą.  

wszystkie