Ważna informacja dla kontrahentów KHW S.A.

2017 09/14 Czwartek

Informujemy, iż począwszy od 1 października 2017 r. Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w Katowicach nie będzie już świadczyć na rzecz KHW S.A. usług z zakresu obsługi księgowo – rachunkowej. Dlatego też, począwszy od wskazanej daty, wszelka korespondencja związana z realizacją umów zawartych z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A., a w szczególności wszelkie dokumenty księgowe, winny być dostarczane na adres:

Katowicki Holding Węglowy S.A.

ul. Damrota 16-18

40-022 Katowice

W przypadku konieczności dopełnienia jakichkolwiek dodatkowych formalności związanych z powyższą informacją, prosimy o kontakt z KHW S.A. celem wspólnego uzgodnienia dalszych działań.

wszystkie