Umowa podpisana - połączenie PGG i KHW faktem

2017 04/01 Sobota

W Warszawie podpisana została umowa na mocy której z dniem 1 kwietnia 2017 Polska Grupa Górnicza przejmie kopalnie i pracowników KHW. Holding zostanie jej ruchem i wzmocni potencjał już dziś największej w Europie spółki węglowej.

PGG po połączeniu z KHW zatrudniać będzie 43,3 tysiąca osób, z czego 12,5 tysiąca osób to obecni pracownicy KHW. Żaden górnik nie straci pracy w wyniku połączenia spółek. Holdingowy Układ Zbiorowy zostanie rozwiązany, natomiast pracowników Holdingu obejmą zasady wynagradzania obowiązujące w Polskiej Grupie Górniczej. Dzięki temu pracownicy KHW będą mieli wyższe zarobki. Średnia pensja górników z KHW ma osiągnąć poziom przeciętnej płacy w PGG i wynosić 6225 złotych. Jest to możliwe dzięki podpisanemu 1 marca porozumieniu ze stroną społeczną.

Połączenie było konieczne. Suma zadłużenia Holdingu przekroczyła 2,5 miliarda złotych, z czego ponad 1,2 mld zł to zobowiązania z tytułu obligacji. Strona finansowa zgodziła się na zmianę warunków spłaty zadłużenia jedynie pod warunkiem włączenia KHW do PGG.

Po fuzji PGG zostanie dokapitalizowana przez inwestorów kwotą 1 mld złotych. Udziały spółki w trzech transzach obejmą:

- PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.      - 100 mln zł

- ENERGA Kogeneracja sp. z o.o.                                       - 100 mln zł

- PGNiG TERMIKA S.A.                                                         - 300 mln zł

- ENEA S.A.                                                                            - 300 mln zł

- Towarzystwo Finansowe  SILESIA sp. z o.o.                 - 200 mln zł

Połowa tej kwoty, czyli pół miliarda złotych wpłynie do PGG już 3 kwietnia. Druga transza 15 czerwca tego roku, a trzecia 1 stycznia 2018 roku.

Tylko w tym roku kwota inwestycji w kopalniach KHW przekroczy 200 milionów złotych.

W sumie do 2020 roku na zwiększenie potencjału produkcyjnego Polska Grupa Górnicza wyda ponad 7,2 miliarda złotych! 

Dzięki połączeniu potencjałów spółek możliwe będzie wykorzystane efektu synergii: 

- Efektywniejsze wykorzystanie majątku produkcyjnego - możliwość alokacji maszyn i urządzeń pomiędzy kopalniami i ruchami w zależności od potrzeb

- Możliwość alokacji pracowników pomiędzy ruchami – pełne wykorzystanie potencjału ścian

- Optymalizacja procesu technologicznego wzbogacania i sortowana węgla w kopalniach

- stworzenie lepszej, pełniejszej oferty pozwalającej na dotarcie do nowych odbiorców

- zmniejszenie kosztów administracji

wszystkie