Spotkanie z ministrami energii

2017 02/16 Czwartek
 

W środę, 15 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie dotyczące treści porozumienia, jakie winno zostać zwarte między zarządami obu spółek z uczestnictwem strony związkowej. Pieczę i nadzór nad całością sprawuje minister energii. Z tego powodu obaj ministrowie pp. Krzysztof Tchórzewski i Grzegorz Tobiszowski  uczestniczyli w tych rozmowach. A nie były to rozmowy proste. 

Zasada ogólna jest znana – do PGG przechodzą wszyscy pracownicy oraz zakłady KHW, z wyłączeniem części Wieczorka, która może zostać przekazana do SRK przed połączeniem. Otworzy to drogę do finalizowania ustaleń z inwestorami wstępnie uzgodnionych przez ministerstwo oraz pomaga rozmawiać z bankami. Z punktu widzenia kopalń przejście zapewnia 700 mln zł na inwestycje niezbędne dla kontynuowania zmian struktury, z tego przynajmniej 201 mln zł już w roku 2017. Dla pracowników - pewność wypłaty wynagrodzeń i dokończenia wypłaty nagrody rocznej za 2016 (jeszcze przed połączeniem) oraz przyszłość zatrudnienia. 

Związkowcy dostali propozycję porozumienia kilka dni wcześniej. Na spotkaniu przeprowadzonym we wtorek (14 lutego br.)  ustalano jakie zapisy wymagają uściślenia, doprecyzowania, dopisania, lub usunięcia. Dotyczyło to tak kwestii płacowych, jak - i to jest punkt trudny - sposobu objęcia  gwarancjami zatrudnienia pracowników  spółek zależnych KHW SA - Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej oraz Katowickiego Węgla. 

Znaczną część dyskusji poświęcono tematowi „zorganizowanych części zakładu górniczego” przeznaczonych do przekazania do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, czyli kopalni Wieczorek (podzielonej na dwie części) oraz ruchu Śląsk kopalni Wujek. 

Minister Tchórzewski mówił o uwarunkowaniach narzuconych przez Komisję Europejską, konieczności dopasowania do nich elementów układanki, tworzonej przez kopalnie KHW i kopalnie PGG. Z zasadą niemal wszyscy się zgadzali, dopóki nie dochodziło do rozmowy o konkretach. 

Wskazując na presję czasu spowodowaną z każdym dniem coraz trudniejszą sytuacją finansową KHW minister Tchórzewski zaprosił na poniedziałek (20 lutego) przedstawicieli zarządów i związków obu firm na wspólne spotkanie. W założeniu, po podpisaniu porozumienia jeszcze w lutym, proces włączania KHW do PGG mógł zostać formalnie zakończony w marcu.  

 

 

 

 

wszystkie