Restrukturyzacja zawsze jest trudna

2015 09/04 Piątek

- Jesienią ubiegłego roku opracowaliśmy, a po uzgodnieniach ze stroną społeczną wdrożyliśmy w Katowickim Holdingu Węglowym program naprawczy spółki. Gdyby go nie było, wątpię czy wobec zmian na rynku węgla spółka utrzymałaby się na powierzchni. Zmiany następują bardzo szybko, musieliśmy kilkakrotnie modyfikować ten program. Dostosowywać go do coraz trudniejszego otoczenia gospodarczego. Zarząd robi wszystko co możliwe, by spółka przeszła najgorszy okres. Jednak sytuacja jest wciąż nadzwyczaj trudna – mówi prezes Zarządu KHW SA Zygmunt Łukaszczyk. 

Problem podstawowy stanowi cena węgla energetycznego. Średnia, uzyskiwana na rynku (dane za 8 miesięcy) jest o prawie 25 złotych za tonę niższa od tej, za jaką sprzedawano węgiel w analogicznym okresie roku poprzedniego. Węgiel z KHW - ze względu na swoją wartość opałową, niską zawartość popiołu, niską zawartość siarki – sprzedaje się w stosunkowo dobrej cenie. Jednak dobrej nie oznacza wystarczającej, by w całości pokryć koszt jego wydobycia.

Spółka poprawia wyniki tam, gdzie zależy to od niej. Sprzedaż węgla za  osiem miesięcy roku 2015 była wyższa o ponad 16,6 tys. ton niż rok wcześniej i wyniosła 6.517,1 tys. ton. Jego wartość opałowa była średnio o 122 kJ/kg większa niż poprzednio – to efekt działań przeróbki, przygotowania mieszanek do sprzedaży. Zwiększono wolumen sortymentów grubych i średnich - poszukiwanych na rynku, uzyskujących wyższą cenę niż miały, stanowiące około 80 proc. sprzedawanego węgla. Tu jednak granicą jest technologia wydobycia. Wybieranie węgla kombajnami, strugami powoduje, że większość stanowią miały – podstawowe paliwo dla nowoczesnych kotłów u wielkich odbiorców przemysłowych czyli elektrowni i elektrociepłowni.

Absolutną koniecznością stało się szukanie oszczędności, ograniczanie wydatków wyłącznie do niezbędnych dla prowadzenia wydobycia i jego utrzymania w przyszłości. W stosunku do ośmiu miesięcy ubiegłego roku spółka wydała na inwestycje o ponad 40,5 mln zł mniej. Trwa nieustająca akcja lepszego wykorzystania posiadanego wyposażenia, maszyn, urządzeń.

Przekazanie do Spółki Restrukturyzacji Kopalń znacznej części dawnych ruchów Mysłowice i Boże Dary wraz z pracownikami, którzy chcieli skorzystać z możliwości danej przez tegoroczną nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa spowodowało, że zatrudnienie z 16 770 osób na koniec roku 2014 zmniejszyło się do 15 124 osób na koniec sierpnia 2015. Jednak ustawa nie objęła pracowników administracyjnych i biurowych. Dlatego od 1 do 18 września 2015 osoby z tej grupy zawodowej mogą składać deklaracje chęci skorzystania czwartej edycji Programu Dobrowolnych Odejść skierowanego do nich.    

Równocześnie prowadzona jest reorganizacja zatrudnienia we wszystkich jednostkach KHW SA.

- Staramy się przeprowadzać ją w sposób możliwie najmniej bolesny dla załogi. Jednak nie da się tego zrobić na zasadzie „by było inaczej, ale tak samo”. Prowadzimy walkę o przetrwanie i możemy liczyć przede wszystkim na to, co sami skutecznie zmienimy, poprawimy – podsumowuje prezes Łukaszczyk.

wszystkie