OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU

2018 10/04 Czwartek

OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU

 

Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (ul. Damrota 16-18, 40 – 022 Katowice), zwanej dalej: KHW S.A., wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000046994, o nadanym NIP: 634-001-35-13 oraz REGON: 271824478, o kapitale zakładowym w wysokości: 278.510.740,00 zł (w całości wpłaconym), działając na podstawie art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej: KSH), niniejszym ogłasza i udostępnia do publicznej wiadomości Plan Podziału KHW S.A., w trybie podziału przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt. 4) KSH, który dnia 4 października 2018 r. został sporządzony, przyjęty i podpisany przez Zarząd KHW S.A. (Spółka Dzielona).

  Nazwa pliku Data umieszczenia Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Plan podziału KHW S.A. z dnia 04.10.2018. Plan podziału KHW S.A. z dnia 04.10.2018. 18-10-04 14:04 1.71MB Plan podziału KHW S.A. z dnia 04.10.2018. pobierz

wszystkie