Kazimierz-Juliusz przeszedł do Spółki Restrukturyzacji Kopalń

2014 11/06 Czwartek

Zgodnie w treścią porozumienia podpisanego 27 września br. między Katowickim Holdingiem Węglowym SA i Spółką Restrukturyzacji Kopalń SA w dniu 6 listopada 2014 SRK odkupiła od KHW 100 procent udziałów w spółce Kazimierz-Juliusz sp. z o.o. za symboliczną kwotę 1 złotego plus VAT.  

SRK stała się w ten sposób jedynym właścicielem tej spółki. Zgodnie z treścią porozumienia (dostępne na stronie http://www.khw.pl/aktualnosci/aktualnosci2/Porozumienia-podpisane/idn:583.html) jej zadaniem będzie realizacja pozostałych elementów porozumienia, w tym kontynuowanie eksploatacji „na warunkach ekonomicznie uzasadnionych” i stopniowa likwidacji kopalni. Według wstępnych ocen wydobycie może być prowadzone tam do połowy przyszłego roku. Potem zaczną się działania likwidacyjne.

Także SRK będzie rozwiązywać kwestię mieszkań zakładowych – ich wykupu na preferencyjnych zasadach przez najemców. Nie jest to jednak sprawa, którą uda się przeprowadzić w sposób prosty. Wymaga czasochłonnych czynności związanych  z rozdzieleniem hipoteki, określaniem stanu prawnego działek, budynków i poszczególnych mieszkań. W najlepszym wypadku zając to może kilka miesięcy, w sytuacjach bardziej skomplikowanych – do dwóch lat, oceniał podczas spotkania w KHW SA prezes Zarządu SRK Marek Tokarz.

Środki na likwidację zostały zagwarantowane w przyjętej już i ogłoszonej znowelizowanej ustawie o restrukturyzacji górnictwa. Razem przewidziano ok. 280 mln zł – 120 mln na oddłużanie, a 160 mln na całkowitą likwidację po zaprzestaniu wydobycia.

Mówiąc o wywiązaniu się przez KHW SA z zapisów porozumienia, a przez to wykazanie się wiarygodnością przez spółkę, jej  prezes KHW SA Zygmunt Łukaszczyk podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w trudny logistycznie proces przejmowania Kazimierza-Juliusza i jego załogi, w tym szczególnie Spółce Restrukturyzacji Kopalń. Przypomniał, że ze stanu 915 pracowników Kazimierza-Juliusza na koniec września 2014 KHW przejęła 799, którzy wyrazili chęć takiego przejścia. Z tego 568 pracowników zostało oddelegowanych do kopalni Kazimierz-Juliusz. Ich wynagrodzenia, będą regulowane na zasadzie rozliczeń między spółkami.

wszystkie