Informacja dla emerytów KHW S.A.

2018 01/18 Czwartek

Informacja dla emerytów KHW S.A.

Informujemy, że w przypadku pracowników KHW S.A., którzy przeszli na emerytury lub renty po dniu 31 grudnia 2014, brak jest podstaw dla przyznania świadczenia pod nazwą deputat węglowy, ze względu na to iż:

 - z dniem 30 marca 2017 roku organizacje związkowe działające wówczas w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. oraz Katowicki Holding Węglowy S.A. rozwiązały Holdingowy Układ Zbiorowy Pracy KHW S.A. z dnia 30.12.1993r. (HUZ)

- aktualnie obowiązujący w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. Regulamin Wynagradzania z dnia 03 kwietnia 2017 roku nie przewiduje uprawnień do deputatu węglowego dla emerytów i rencistów.

wszystkie