Żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte

2016 10/31 Poniedziałek

Pracownicy  Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

 

Szanowni Państwo,

W poniedziałek 24 października br. odbyło się kolejne spotkanie Ministra Energii p. Krzysztofa Tchórzewskiego           i wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego oraz Zarządu KHW S.A. z przedstawicielami organizacji związkowych.  

Na spotkaniu Zarząd Holdingu przedstawił projekt modelu funkcjonowania KHW S.A. Według Zarządu model ten pozwala wyprowadzić spółkę z bardzo trudnej sytuacji, w jakiej się ona znajduje. Zarząd pokazał jakie radykalne decyzje należy podjąć, by nasza działalność była uzasadniona ekonomiczne. Propozycja ta  jest jednym z wielu wariantów. Nad ich wyborem pracuje Właściciel.                                               

Żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte

Do priorytetowych zadań, uwzględnianych w opracowywanej  restrukturyzacji Katowickiego Holdingu Węglowego, należy znalezienie rozwiązań, które zapewnią zatrudnienie maksymalnej ilości pracowników. 

W rozmowach  dotyczących przyszłości naszej spółki uczestniczą banki, potencjalni inwestorzy oraz przedstawiciele ministerstwa. Wyniki tych rozmów ministrowie obiecali przedstawić podczas  kolejnego spotkania z przedstawicielami organizacji związkowych, koło 20 listopada br. 

Konkretne decyzje co do przyszłości KHW S.A. będą efektem rozwiązania wybranego przez  Właściciela, czyli przez Ministerstwo Energii, zaakceptowanego przez naszych wierzycieli. Decyzje te muszą być podjęte do końca bieżącego roku. 

Wierzymy w skuteczność starań Ministerstwa Energii dla znalezienia najlepszej drogi wyprowadzenia Katowickiego Holdingu Węglowego z katastrofalnej sytuacji, w której znajduje się on obecnie.

Staramy się na bieżąco informować załogę KHW S.A. o rozwoju sytuacji, o konkretnych decyzjach dotyczących całej spółki. Miejscem przekazywania tych informacji są comiesięczne spotkania Zarządu z przedstawicielami wszystkich organizacji związkowych. 

Czeka nas czas skomplikowanych, niełatwych przekształceń. Niektóre  rozwiązania mogą okazać się  bardzo trudne do zaakceptowania, zwłaszcza gdy patrzymy na historię firmy i na nasze własne losy związane z konkretnymi kopalniami. Wierzę jednak, że proponowana przez Zarząd droga zapewni przyszłość i dalsze funkcjonowanie spółki, choć w mocno zmienionej strukturze.

                                                                                       Prezes Zarządu

                                                                   Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

                                                                                       Tomasz Cudny

 

Katowice, 31 października 2016

Komunikat także do pobrania w pliku - poniżej

  Nazwa pliku Data umieszczenia Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
KHW__161031.pdf KHW__161031.pdf 16-10-31 09:32 231.13KB KHW__161031.pdf pobierz

wszystkie