Wnioski wstępne dla zainteresowanych skorzystaniem z górniczych świadczeń osłonowych

2016 10/27 Czwartek

PRACOWNICY KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A.

 W związku z szeregiem działań prowadzących do przekazania jednego z podmiotów KHW S.A. do SRK S.A. i ustalenia faktycznej liczby pracowników zainteresowanych skorzystaniem ze świadczeń osłonowych wynikających z Ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz.U. z 2016r. poz.704), której zapisy określają iż pracownicy, którzy zostaną przeniesieni do SRK S.A. mogą skorzystać z następujących świadczeń :

- URLOP GÓRNICZY w wymiarze do czterech lat – dla pracowników zatrudnionych pod ziemią, którym ze  względu na wiek, łączny staż pracy lub staż pracy pod ziemią brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury, a prawo do emerytury nabędą przed dniem 1 stycznia 2023 r. 

- URLOP DLA PRACOWNIKÓW ZMPW w wymiarze do trzech lat dla pracowników zatrudnionych w zakładzie mechanicznej przeróbki węgla, którym ze względu na wiek, łączny staż pracy brakuje nie więcej niż trzy lata do nabycia prawa do emerytury, a prawo do emerytury nabędą przed dniem 1 stycznia 2022 r. 

- JEDNORAZOWA ODPRAWA PIENIĘŻNA – dla pracowników, z którymi rozwiązana jest za porozumieniem stron umowa o pracę po dniu 31 grudnia 2015 r., nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., zatrudnionym na dzień zbycia na powierzchni kopalni, w tym w zakładzie mechanicznej przeróbki węgla i posiadającym co najmniej 5-letni staż pracy w przedsiębiorstwie górniczym  

Katowicki Holding Węglowy S.A. zwraca się do osób zainteresowanych skorzystaniem z ww. świadczeń osłonowych o wypełnienie

WNIOSKU WSTĘPNEGO

Złożone wnioski zostaną przekazane do ŚCUW Sp. z o.o. w celu weryfikacji uprawnień emerytalnych.

W celu pobrania / złożenia wniosku oraz dla uzyskania dodatkowych informacji KHW S.A. uruchamia punkty informacyjne, który będą funkcjonowały od dnia 27.10.2016 do dnia 10.11.2016  w godz. 600 - 1500

KWK „Mysłowice-Wesoła” – dawny Budynek BRZ, pok. nr 79 (tel. 32 317-57-45)

KWK „Wieczorek” – Budynek Dyrekcji, pok. nr 16 (tel. 32 707-56-76)

KWK „Wujek” Ruch Wujek – Biuro Ruchu Załogi, pok. nr 3 (tel. 32  208-56-44)

KWK „Wujek” Ruch Śląsk – Biuro Ruchu Załogi, (tel. 32  244-86-10)

KWK „Murcki-Staszic” - Budynek Dyrekcji, pok. nr 23 (tel. 32 605-56-52)

wszystkie