Przygotowane porozumienie nie zostało w końcu podpisane

2017 02/07 Wtorek

Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego SA informuje, iż po kilku godzinach trudnych rozmów toczonych 6 lutego 2016  przez przedstawicieli organizacji związkowych, ministrów energii Krzysztofa Tchórzewskiego i Grzegorza Tobiszowskiego  oraz członków Zarządu KHW SA ustalono termin wypłaty pozostałej części „czternastki” na 3 marca 2017.

Warunkiem uzyskania środków na ten cel jest jednak zawarcie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w KHW SA porozumienia dotyczącego zbycia wybranych aktywów KHW SA do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.

Do rozmów dotyczących szczegółów zasad połączenia KHW z PGG  Zarząd zaprosił przedstawicieli organizacji związkowych na czwartek, 9 lutego br.  

Podstawowe zasady połączenia przedstawione przez ministrów dotyczą:

- zagwarantowania pracy wszystkim pracownikom KHW SA,

- utrzymania zarobków zgodnie z systemem obowiązującym w PGG

- oraz uzyskania przez kopalnie należące obecnie do KHW SA środków finansowych,  pozwalających na inwestycje związane z prowadzoną ich restrukturyzacją.

 Zgodnie z  życzeniem przedstawicieli związków, w poniedziałek po południu przygotowane zostało porozumienie – oświadczenie dotyczące wypłaty „czternastki” i warunku, który się z tym wiąże. Zostało ono podpisane przez ministrów energii - Krzysztofa Tchórzewskiego i Grzegorza Tobiszowskiego oraz członków Zarządu KHW SA. Następnie ministrowie udali się na kolejne, zaplanowane na ten dzień spotkanie ze stroną społeczną Polskiej Grupy Górniczej. 

Podczas dalszych rozmów, kontynuowanych po opuszczeniu KHW przez ministrów, przedstawiciele organizacji związkowych odmówili podpisania wspólnego porozumienia - oświadczenia. Zażądali natychmiastowej wypłaty pozostałej części „czternastki” za rok 2016. 

Spółka po raz kolejny informuje, że nie dysponuje środkami, które pozwalałyby jej na to. Od późnej jesieni 2016 Zarząd informował o nadejściu takiej sytuacji i zagrożeniu terminowości wypłaty nagrody rocznej.  

Zadeklarowana przez Ministerstwo Energii pomoc możliwa będzie – jak informował min. Tchórzewski – nie wcześniej niż pod koniec lutego. Przy czym jej warunkiem jest porozumienie dotyczące połączenia KHW z PGG.   

 

 

wszystkie