Ogłoszenie Planu Podziału

2016 10/04 Wtorek

Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
(ul. Damrota 16-18, 40 – 022 Katowice), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000046994, NIP: 634-001-35-13, REGON: 271824478, działając na podstawie art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej także: „KSH”) ogłasza i udostępnia niniejszym do publicznej wiadomości Plan Podziału Spółki Katowicki Holding Węglowy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, w trybie podziału przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt. 4) KSH, który dnia 3 października 2016 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy spółek uczestniczących w podziale, tj. Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (Spółka Dzielona) i Zarząd Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca).

 

(Plan podziału - do pobrania w pliku pdf)

 

  Nazwa pliku Data umieszczenia Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Plan podziału(1).pdf Plan podziału(1).pdf 16-10-06 11:46 9.18MB Plan podziału(1).pdf pobierz

wszystkie