Małgosia Widawska

2017 04/28 Piątek

Wszystkim znajomym, przyjaciołom, kontrahentom, którym nieobojętna była choroba i cierpienie Małgosi Widawskiej, którzy byli z nią w najtrudniejszych chwilach, podczas choroby wpierali słowem, modlitwą, jak i pomocą materialną, a teraz wspólnie podzielają smutek po jej odejściu, za wszystko oraz za tak liczne przybycie na uroczystości pogrzebowe serdeczne podziękowania składa:


Rodzina, przyjaciele, koleżanki i koledzy 

 

wszystkie