Kolejny etap rozmów

2017 02/09 Czwartek

Podczas przeprowadzonego w czwartek 9 lutego 2017 porannego spotkania Zarząd KHW SA przekazał przedstawicielom organizacji związkowych działających w spółce treść propozycji porozumienia dotyczącego włączenia KHW w struktury Polskiej Grupy Górniczej.

Zarząd zwrócił się do organizacji związkowych o przedstawienie ich uwag w formie jednolitego stanowiska. Pozwoli to na rozpoczęcie rozmów dotyczących konkretnych punktów porozumienia.

Jego stronami mają być zarządy KHW i PGG oraz organizacje związkowe.

Zarząd KHW oczekuje teraz na informację zwrotną od strony społecznej, by określić kiedy przygotują one swoje uwagi, co pozwoli ustalić termin rozpoczęcia rozmów.  

wszystkie