KHW i PGG razem

2017 02/08 Środa

 

Polska Grupa Górnicza i Katowicki Holding Węglowy

razem

 jedno silne przedsiębiorstwo

 

Po fuzji do PGG przyłączone zostaną wszystkie kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego. Połączenie zapewni Holdingowi pieniądze rozwój i modernizację kopalń i zakładów przeróbczych. Bez nich spółka nie jest wstanie znacznie poprawić wyników.

Na połączeniu PGG i KHW zyska branża, obie spółki oraz ich pracownicy.

 

Silna firma to stabilne miejsca pracy, więcej pieniędzy na inwestycje i szersze rynki zbytu. Od wielu lat mówiło się o konkurencji pomiędzy PGG i KHW, na której traciły obie spółki. Jednym z głównych punktów planu połączenia spółek jest stworzenie wspólnej sieci sprzedaży.

Razem firmy stworzą dobrą, szeroką ofertę, która pozwoli dotrzeć do nowych odbiorców.

Połączenie zwiększy efektywność gospodarowania złożami i majątkiem produkcyjnym (maszyny, urządzenia), oraz zmniejszy koszty.

Po połączeniu z Grupą, KHW będzie kontynuował wypracowaną strategię, która zakłada przede wszystkim podniesienie efektywności wydobycia.

 

INWESTYCJE W KOPALNIACH HOLDINGU

 

Po połączeniu spółek Polska Grupa Górnicza zostanie dokapitalizowana przez inwestorów kwotą 700 mln złotych,  przeznaczonych na niezbędne inwestycje w KHW!

W planie inwestycyjnym jest między innymi:

- drążenie wyrobisk górniczych

- modernizacja zakładu przeróbki kopalni Murcki-Staszic, by był w stanie obsłużyć zwiększoną ilość      wydobycia, które do niego trafi,

- zakup niezbędnych obudów zmechanizowanych,

- zakup urządzeń transportowych,

- zakup i stopniowe wykonywanie urządzeń schładzających

   powietrze, dla poprawy warunków pracy,

- instalowanie kolejnych rurociągów technologicznych, w tym podsadzkowych, dzięki którym można      odcinać stare wyrobiska, tworzące ryzyko pożarów endogenicznych i skutecznie likwidować te              pożary

- zakup urządzeń transportowych, w tym taśmy przystosowane do jazdy załogi w KWK Mysłowice-  Wesoła

 

W samym tylko w roku 2017 kwota inwestycji w kopalniach KHW przekroczy

201 milionów złotych.

Łącznie na inwestycje w kopalniach KHW przeznaczone będzie nie mniej niż 700 milionów złotych.

 

 

wszystkie