Jedna spółka - większa siła. O możliwości połączenia Katowickiego Holdingu Węglowego z Polską Grupą Górniczą

2016 12/12 Poniedziałek

KHW oraz PGG powinny zostać połączone - takie informacje przekazali stronie społecznej obu spółek minister energii Krzysztof Tchórzewski i wiceminister Grzegorz Tobiszowski.

Szukaliśmy wariantu, który byłby najlepszy zarówno z punktu społecznego jak i ekonomicznego. Takie połączenie zapewni kopalniom Katowickiego Holdingu Węglowego dalsze funkcjonowanie, a górnikom stabilne zatrudnienie – argumentował minister Krzysztof Tchórzewski

Szczegóły połączenia będą przedstawione do końca stycznia.

Do rozwiązania jest wiele kwestii formalnych. To bardzo skomplikowana operacja związana ze zmianami właścicielskimi, restrukturyzacją zadłużenia oraz przeniesieniem pracowników – dodaje wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Takie połączenie pozwoli na wykorzystanie efektu synergii w wielu aspektach technicznych, rynkowych i finansowych. Zdecydowanie poprawi możliwości inwestycyjne, zwiększy efektywność gospodarowania złożami i majątkiem produkcyjnym (maszyny, urządzenia). Obie spółki produkują przede wszystkim węgiel energetyczny. Połączenie ich potencjałów zwiększy konkurencyjność na rynkach, pozwoli na elastyczniejsze reagowanie na zmiany cen węgla i obniżenie kosztów administracyjnych i transportu. Celem jest budowa jednej wspólnej sieci sprzedaży.

Włączenie Katowickiego Holdingu Węglowego w struktury Polskiej Grupy Górniczej jest kolejnym elementem porządkowania polskiego sektora wydobywczego.

wszystkie