Ciekawe linki

Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa  www.coig.katowice.pl
Główny Instytut Górnictwa  www.gig.katowice.pl
Katowicki Węgiel Sp. z o.o.  www.wegiel.katowice.pl
KWK Murcki-Staszic w Katowicach  www.kwkstaszic.pl
KWK Wujek  www.wujek.pl
KWK Wieczorek  www.kopalnia.com.pl
KWK Mysłowice-Wesoła  www.kwkwesola.sitg.pl
Fundacja Rodzin Górniczych  www.fundacjafrg.pl
Wyższy Urząd Górniczy  www.wug.gov.pl
 Portal Górniczy - Trybuna Górnicza  www.nettg.pl
 Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o.  www.szkolenia.katowice.pl
 Orkiestry KWK Staszic  www.staszic.orkiestry.pl
 Orkiestra Zakładowa KWK Mysłowice - Wesoła      www.orkiestramyslowicewesola.pl
 Przedsiębiorstwo Usługowe HOLTUR sp. z o.o.  www.holtur.com.pl
Blog Karoliny Bacy - Gornictwo 2_0 www.gornictwo2-0.pl/?page_id=84

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka,Katowice 

http://www.ciniba.edu.pl/